Remont dawnego sądu krajowego przy ulicy Wojska Polskiego w Raciborzu na finiszu. Łączny koszt robót wyniesie blisko 20 milionów złotych. 

Z tej okazji przed budynkiem zorganizowano briefing prasowy odpowiedzialnego za inwestycję wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, jednego z inicjatorów podjętych prac ministra Michała Wosia oraz prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, Amadeusza Jędrzejczyka. – Możecie być dumni z tego obiektu. Będą zazdrościć go w całym kraju – usłyszeli dziennikarze.

Obiekt będzie perełką polskiej Temidy. Realizowany remont, jak wielokrotnie oceniano, jest niezbędny do zapewnienia brakujących pomieszczeń biurowych i sal rozpraw dla komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Raciborzu: Wydziału II Karnego, Służby Kuratorskiej, Punktu Kontaktu z Mediatorami, a także Sądu Okręgowego w Gliwicach, funkcjonujących obecnie w remontowanym budynku: Oddziału Informatycznego (Centrum Obsługi Druku) oraz I Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w Raciborzu.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Instagramie! 

Inwestycja jest realizowana także z myślą o zapewnieniu dodatkowej powierzchni dla archiwów oby sądów.

Ogólne informacje o obiekcie:
– powierzchnia działki – 3309 m2
– powierzchnia zabudowy budynku – 1346 m2
– powierzchnia netto (z wyjątkiem poddaszy nieużytkowych) – 3466,8 m2
– kubatura netto – 13 986 m3
– wysokość budynku w kalenicy – 24 m
– ilość kondygnacji – 4 (płytko posadowiona piwnica i trzy kondygnacje nadziemne)
– ilość pomieszczeń przewidzianych na sale rozpraw – 4

Budynek został wzniesiony w 1892 roku w stylu neorenesansu niderlandzkiego na rzucie zbliżonym do litery „T”. Obiekt wykonano z konstrukcji tradycyjnej murowej z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką ceramiczną. Gmach jest trzykondygnacyjny i w całości podpiwniczony.

Subskrybuj nasz kanał w serwisie YouTube!

Prace wyniosą łącznie 19 333 835 złotych. Rozpoczęto je w 2017 roku. Obejmowały trzy etapy:

I etap: obejmował prace związane z remontem pokrycia i konstrukcji dachu , prace w zakresie odtworzenia izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie drenażu opaskowego, prace rozbiórkowe, demontażowe i murarskie w piwnicach.

II etap: obejmował wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku.

III etap: obejmował prace tynkarsko-murarskie, naprawcze i renowacyjne w piwnicach, wykonanie prac rozbiórkowych i naprawczych na I i II piętrze w budynku, prace izolacyjne na poddaszu oraz wykonanie instalacji węzła cieplnego c.o.

W trakcie prac budowlanych prowadzonych w 2018 roku wewnątrz budynku ujawniły się problemy związane z uszkodzoną konstrukcją stropów i sklepień w części pomieszczeń. Po wykonaniu demontażu warstw podłogowych w części skrzydła prawego budynku stwierdzono znaczne uszkodzenia konstrukcji stropów, które były wynikiem działań wojennych prowadzonych na terenie Raciborza. Dalsza analiza stanu stropów w budynku (pomimo przewidzianej przez projektanta w projekcie naprawy tylko części stropów) ujawniła, że nie nadają się one do dalszej eksploatacji – ze względu na degradację biologiczną 120 letnich belek drewnianych. W konsekwencji konieczne stało się zastąpienie starych stropów drewnianych konstrukcją stropów gęstożebrowych na belkach sprężonych. Dodatkowo znajdujące się w budynku sklepienia na poziomie piwnic wymagały przeprowadzenia specjalistycznego wzmocnienia z uwagi na pogłębiające się ugięcia a także degradację spoinowania cegieł. Niezbędne prace renowacji sklepień przeprowadzono w uzgodnieniu z Śląskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Obecnie na ukończeniu są roboty budowlane. Zrealizowano większość prac murarskich i tynkarskich, wykonano część robót dotyczących posadzek i sufitów podwieszonych, wykonano roboty wykończeniowe części łazienek, wykonano konserwację techniczną zabytkowych sufitów stiukowych w salach rozpraw i nad główną klatką schodową, poddano renowacji i odtworzeniu detale architektoniczne w korytarzach i klatce schodowej, wykonano renowację frontowej i bocznej elewacji, wykonano część przewodową instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonano instalację przewodów wentylacyjnych, zabudowano stolarkę drzwiową w części pomieszczeń parteru.

Na szczególną uwagę zasługuje ukończony remont konserwatorski na frontowej elewacji, wykonanej w konwencji neorenesansu niderlandzkiego. Elewacja ta jest bogato zdobiona z licznymi detalami architektonicznymi i ozdobnym, dekoracyjnym, boniowanym cokołem z granitu i piaskowca. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się kamienny portal z fryzem, kolumnami i pinaklami oraz rzeźbionymi ornamentami okuciowymi. Ponad portalem, nad oknami pierwszego piętra znajduje się kamienny tympanon z kartuszem i florystyczną dekoracją. Ryzalit środkowy i ryzality boczne zwieńczone zostały attykami z bogato zdobionymi ornamentami z piaskowca. Poddana czynnościom renowacyjnym czerwona cegła klinkierowa bardzo dobrze komponuje się z licznymi elementami wykonanymi z piaskowca, tj. gzymsami, fryzami, kamieniarką okienną, narożami, archiwoltami, sterczynami, zwornikami i kartuszami. Prace konserwatorskie na elewacji wykonane zostały pod stałym nadzorem Kierownika prac konserwatorskich we współpracy z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

We wnętrzach budynku zakończono prace konserwacji technicznej w zakresie ozdobnych sufitów stiukowych w salach rozpraw i nad główną klatką schodową. Zakończone prace przy stropach sztukatorskich poszerzyły wiedzę na temat bogatego wystroju wnętrza gmachu z końca XIX wieku. W ramach badań uzupełniających odkryto ślady bogatej ornamentyki zdobiącej rozbudowane formalnie stropy sal rozpraw. Wykonawca wykonał na suficie sali rozpraw na parterze fragment kolorystyki i ornamentyki zgodnej z pierwotnie wykonanymi na obiekcie w XIX wieku.

(oprac. wk)

ZOBACZ TAKŻE