W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” kuźniańscy dzielnicowi odwiedzają uczniów i przedszkolaków, gdzie przeprowadzają pogadanki na temat bezpieczeństwa.

Tym razem kuźniański dzielnicowy asp. Rafał Budnik wspólnie z Zastępcą Komendanta komisariatu podkom. Jackiem Musiolikiem odwiedzili przedszkolaków w Rudach. Mundurowym towarzyszył specjalny gość maskotka śląskiej policji ,,Sznupek”.

„Bezpieczna droga do szkoły” to nie tylko policyjne kontrole w rejonie szkół i przejść dla pieszych, ale również wizyty policjantów w placówkach oświatowych. Zajęcia z funkcjonariuszem zawsze są dla dzieci dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego i większego zwracania uwagi na swoje bezpieczeństwo. W trakcie prelekcji i pogadanek bezcenna jest wiedza mundurowych którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów i zasad poruszania się po drodze potrafią udzielić dzieciom praktycznych porad w jaki sposób mogą uniknąć zagrożeń na drodze.

Wczoraj kuźniański dzielnicowy wspólnie z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej spotkali się z pociechami w Rudach, gdzie przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznych zachowań w drodze do i ze szkoły oraz przypomnieli obowiązujące przepisy dotyczące poruszania się pieszych po drogach.

Prowadzący spotkanie funkcjonariusze duży nacisk położyli na zagadnienie przechodzenia przez jezdnię w miejscach dozwolonych i na zielonym świetle oraz poruszania się właściwą stroną drogi, kiedy nie ma chodnika, ale także zwracał uwagę na zasady zachowania się w rejonie przejazdu kolejowego. Była mowa o bezpiecznym zachowaniu w szkole, na spacerze i na boisku.

W trakcie spotkania przedszkolaki wykazali się dużą znajomością przepisów i chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Na koniec był czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia i pytania dotyczące trudnej policyjnej służby. Specjalną atrakcja jaką przygotował kuźniański dzielnicowy dla milusińskich była wizyta wyjątkowego gościa tj. ,,Sznupka” maskotki śląskiej policji.

(KPP w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE