W tym roku 27. edycja akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020” przebiega pod hasłem przewodnim „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

Jej finał planowany jest w dniach od 18 do 20 września. I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie będzie się różnić od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom.

Jak co roku w akcję włączył się powiat raciborski. Dzięki wsparciu lokalnych zakładów i przedsiębiorców dla uczestników przygotowano worki i rękawice ochronne, które w środę 16 września br. w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu przekazano przedstawicielom szkół.

Cieszymy się niezmiernie, iż w tej akcji corocznie uczestniczy bardzo dużo osób z naszego powiatu i każda z tych osób wykonuje coś pożytecznego dla ochrony środowiska. Realizację zadania koordynuje Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska.

(oprac. wk, źródło: SP w Raciborzu)