Blisko 300 żołnierzy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wróciło właśnie z poligonu w Wędrzynie. 

To pierwsze szkolenie poligonowe śląskich „terytorialsów”. Do tej pory mieli jedynie szkolenie podstawowe lub wyrównawcze oraz szkolenia rotacyjne w weekendy.

Przez dwa tygodnie żołnierze z 13 ŚBOT doskonalili swoje umiejętności
z zielonej taktyki. Mieli też okazję strzelać nie tylko na strzelnicy jak do tej pory,
ale i na pasie taktycznym. Ćwiczyli także rzuty granatem oraz wysadzanie. Poligon
w Wędrzynie to także doskonałe miejsce do czarnej taktyki, czyli szkolenia
praktycznego, w terenie zurbanizowanym. Na poligonie jest wybudowane miasto
a w nim m.in. domy, sklep, szkoła, poczta czy też stacja kolejowa.

– Poligon to niezwykłe przeżycie, nie tylko dlatego, że zdobywamy nowe doświadczenia i szlifujemy umiejętności zdobyte w ciągu roku, ale także dlatego,
że wzmacniamy więzi między sobą. – mówią zgodnie terytorialsi.

Jak podkreśla dowódca 13 ŚBOT, płk Tomasz Białas, na poligonie żołnierze udowodnili swoją determinację.

– Szkolenie poligonowe to podsumowanie roku treningów, sprawdzenie nabytych umiejętności, ale także próba charakterów żołnierzy TSW którzy rok wcześniej podjęli zobowiązanie służby ojczyźnie jako obywatel – żołnierz.  Uczestniczący w szkoleniu żołnierze 13SBOT zdali ten egzamin celująco. – powiedział dowódca Śląskiej Brygady OT. 

13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej powstała w ubiegłym roku. Obecnie
w 13 ŚBOT służy blisko 600 terytorialsów a brygada formuje kolejne
bataliony – w Cieszynie a także w województwie opolskim.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych powstały
z początkiem 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania
i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych
w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła już 20 tys. żołnierzy. 

(13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej)