Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie całego kraju będzie trwała od 1 lutego do 30 kwietnia. W województwie śląskim wezwaniu podlega 19 365 osób z rocznika podstawowego. 

Dzisiaj z udziałem Wicewojewody Śląskiego Michała Kopańskiego odbyła się wideokonferencja, w ramach której podsumowano działania dotyczące przygotowania i organizacji kwalifikacji wojskowej na terenie województwa śląskiego w 2024 roku. W spotkaniu online wzięli także udział przedstawiciele Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach oraz wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich.

Kwalifikacja wojskowa ma charakter powszechny. Podstawowym rodzajem obowiązku obrony jest obowiązek służby wojskowej. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia obowiązani są stawić się w określonym terminie i miejscu do kwalifikacji wojskowej. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się następujące czynności:
– sprawdzenie tożsamości osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
– określenie zdolności osób podlegających kwalifikacji wojskowej do służby wojskowej,
-założenie ewidencji wojskowej osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej i przetworzenie danych gromadzonych w tej ewidencji,
– wydanie zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz orzeczonej zdolności do służby wojskowej,
– wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej,
– nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy,
– przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej.

(ŚUW w Katowicach, fot. samorzad.gov.pl)