Debata z udziałem przedstawicieli Śląskiego Forum Ekspertów była jednym z wydarzeń zamykających tegoroczną, dwunastą w historii edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywał się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Warto przypomnieć, że Śląskie Forum Ekspertów to kolejna inicjatywa marszałka Jakuba Chełstowskiego mająca na celu wsparcie regionalnej gospodarki w dobie epidemii koronawirusa. Śląskie Forum Ekspertów pełni funkcje doradcze i proponuje rozwiązania zaradcze jak i stymulujące działalność firm w trakcie i po pandemii, a także działania, które mogą realnie zmniejszyć negatywne skutki obecnej sytuacji.

– Kierując się dobrem lokalnej gospodarki należy podjąć działania reaktywne i wyprzedzające. Obecna sytuacja, której efektem może być drastyczny spadek eksportu, ograniczenie aktywności międzynarodowej, spowolnienie dynamiki rozwoju innowacji, ograniczenie potencjału badawczego, skłania do jeszcze głębszego zastanowienia się nad możliwościami jakimi dysponuje Urząd Marszałkowski, których celem jest wzmacnianie potencjału firm z województwa śląskiego – tłumaczy ideę powołania Śląskiego Forum Ekspertów marszałek Jakub Chełstowski.

W skład Forum wchodzą przedstawiciele środowiska gospodarczego, w tym samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, środowisk naukowych, organizacji pracowników, samorządu terytorialnego. To działanie uzupełniające do zaproponowanego przez marszałka Jakuba Chełstowskiego „Śląskiego Pakietu dla Gospodarki”.

– Spotykamy się w trudnym momencie, wciąż musimy funkcjonować w warunkach pandemii, niemniej sztuką jest umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych. Z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego uruchomiliśmy Śląski Pakiet dla Gospodarki, który z pozycji regionu jest uzupełnieniem rządowej Tarczy Antykryzysowej. Przyjęte przez nas rozwiązania sprawdziły się, zdołaliśmy ochronić wielu przedsiębiorców. Patrząc w przyszłość, chcemy – jako region – być głównym rozdającym w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bo z uwagi na specyfikę województwa, jego przemysłowy charakter, transformacja energetyczna w dużej mierze właśnie nas dotyczy – akcentował w trakcie swojego wystąpienia, wicemarszałek województwa, Wojciech Kałuża.

W dzisiejszej debacie uczestniczyli m.in. Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jednocześnie przewodniczący Śląskiego Forum Ekspertów; Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej i wiceprzewodniczący ŚFE; Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Marcin Wilk prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju oraz Agnieszka Łasut, reprezentująca Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC. W Katowicach, eksperci dyskutowali nie tylko o likwidowaniu gospodarczych skutków pandemii, ale także nowych inicjatywach, m.in. o projekcie Digital HydroSilesia sygnowanym przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, czy utworzeniu w Gliwicach Śląskiego Laboratorium Biotechnologii Nowotworowej, o którym mówił prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju, Marcin Wilk. Sporo miejsca zajął także temat robotyzacji i automatyzacji przemysłu w czasach pandemii.

Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w swoim wystąpieniu na forum mówiąc o sytuacji w regionie, zwrócił uwagę na fakt, że akurat w ostatnim czasie przybyło podmiotów gospodarczych.

– Może jednak niepokoić spadkowa tendencja w sektorze TSL, czyli Transporcie, Spedycji i Logistyce. Jeśli będzie się ona utrzymywała, odbije się ona na całej gospodarce. W naszych badaniach zwracamy uwagę na ruch samochodowy, co jest wyznacznikiem społecznej aktywności także w znaczeniu gospodarczym. Ruch pojazdów jest wzmożony, ale tak naprawdę nie wiemy, gdzie ci ludzie nimi jeżdżą – do pracy, w celach biznesowych, czy też po prostu do hipermarketu – mówił Krzysztof Spyra, który akcentował także spadek środków wpływających do budżetu samorządów z tytułu podatków PIT i CIT.

– Są one jednak i tak wyższe niż w latach 2015-2017. Ten spadek dotyczy relacji do lat 2018 i 2019 – dodał Krzysztof Spyra.

Podczas debaty podkreślono skuteczność konkursu „Innowacje w MŚCP obejmujących projekty inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, który był organizowany w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Konkurs był realizowany w czterech rundach. Trwał 8 tygodni. Po zamknięciu każdej z rund, od razu przystępowano do weryfikacji wniosków, dzięki temu pieniądze mogą szybciej trafić do przedsiębiorców. Bezpośrednio po zakończeniu naboru do czwartej rundy zostały podane wyniki pierwszej — zarząd województwa wybrał w niej do dofinansowania 112 projektów na łączną kwotę 67 milionów złotych – w tym 47 wniosków mikro, 46 małych oraz 19 wniosków średnich przedsiębiorców).

Wstępnie środki przeznaczone na dofinansowanie wynosiły 76 mln zł, jednak — dzięki negocjacjom z Komisją Europejską — decyzją zarządu województwa zostały wzbogacone o 148 mln zł, a następnie o kolejne 50 mln zł z oszczędności powstałych po ocenie wniosków w pozostałych naborach ŚCP. Ostatecznie kwota wyniosła ponad 270 mln zł. Pierwsze firmy otrzymały już dofinansowanie z tej puli. Kolejna zostanie rozdysponowana w październiku.

(oprac. wk, źródło: slaskie.pl, fot. Tomasz Żak / UMWS)

ZOBACZ TAKŻE