Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zakazu spalania paliw stałych w Raciborzu po 2025 roku, a tam gdzie nie ma możliwości wpięcia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej dopuszczenie możliwości spalania pelletu, ale tylko do 2028 roku.

To rekomendacja dla prezydenta Raciborza Dariusza Polowego raciborskiej komisji ds. czystego powietrza, która wybrzmiała oficjalnie podczas konferencji prasowej 28 października.

Komisja ds. czystego powietrza, której przewodniczy Dawid Wacławczyk powołana została w lutym 2019 r, jako gremium doradcze prezydenta, a jej głównym zadaniem jest utworzenie w Raciborzu strefy wolnej od spalania węglem. Komisja dotychczas obradowała 6-krotnie.

Efektem tych obrad jest wypracowana i przegłosowana w dniu 22 października rekomendacja do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia w mieście zakazu spalania paliw stałych do końca 2025 roku. Wyjątkiem mają być te miejsca, w których niemożliwe jest wpięcie się do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Tam komisja rekomenduje dopuszczenie spalania pelletu, ale tylko do 2028 roku.

Subskrybuj nasz kanał w serwisie YouTube!

Wprowadzenie takich regulacji wykracza poza kompetencje Prezydenta Miasta i Rady Miasta. Uchwała taka procedowana musi być przez Sejmik Województwa Śląskiego na wniosek prezydenta miasta.

Podczas poniedziałkowej konferencji prezydent Dariusz Polowy zapowiedział podjęcie takich starań. Wcześniej jednak konieczne jest przeprowadzenie analizy rzeczowo – finansowej. Wprowadzenie takiego restrykcyjnego zakazu to bezsprzeczna korzyść dla środowiska i naszego zdrowia, ale też nie lada wyzwanie dla mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, jak i gminy, w zasobach której pozostaje ok. 1200 mieszkań komunalnych z ogrzewaniem piecowym.

Do tego dochodzi kwestia konieczności rozbudowy sieci gazowniczej i PEC na terenach dotychczas nimi nie objętych. Analiza skutków ekonomicznych i logistyczna proponowanych rozwiązań powinna potrwać nie dłużej, niż do końca 2019 roku.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Instagramie! 

Zuzanna Tomaszewska i Dawid Wacławczyk mówili także o konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych i wprowadzenia programu pomocowego dla najniżej uposażonych mieszkańców.

Ograniczenia spalania paliw stałych wprowadziła obowiązująca już od 2017 roku Śląska Uchwała Antysmogowa, na mocy której stare kotły na paliwo stałe należy wymienić na nowe, co najmniej 5 klasy albo zastosować w inne źródło ciepła, takie jak: ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła, fotowoltaika, czy elektrownia wiatrowa.

Terminy wymiany pieca zależą od czasu jego użytkowania:
– kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba wymienić do końca 2021 roku,
– kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku,
– użytkownicy kotłów mniej niż 5 letnich, mają czas do końca 2025 roku,
– kotły klasy 3 i 4 należy wymienić do końca roku 2027.

Uchwała antysmogowa zakazuje spalania:
– węgla brunatnego,
– mułów i flotokoncentratów węglowych,
– wilgotnego drewna.

(Urząd Miasta w Raciborzu, wk)

ZOBACZ TAKŻE