Magistrat wyłonił wykonawcę przebudowy ulicy Bojanowskiej w Studziennej. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Droga ma być gotowa do końca 2021 roku. Koszt prac to 1 897 535,92  zł  brutto

Do przetargu przystąpiły cztery firmy.
1. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa – 2 318 546,19 zł brutto
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza  – 1 897 535,92 brutto
3. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska jako lider, Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski jako partner – 1 998 854,97 zł brutto
4. A&M Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mateusz Kühn z Krzyżanowic – 1 998 854,97 zł brutto

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Bojanowskiej w Raciborzu, a jego zakres obejmuje:
– roboty przygotowawcze,
– roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i kanalizacji deszczowej,
– roboty kanalizacyjne,
– wykonanie konstrukcji jezdni,
– wykonanie konstrukcji chodnika i wjazdów,
– organizacja ruchu drogowego.

wk

ZOBACZ TAKŻE