Prezydent Raciborza wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki. Do podziału było 50 000 zł. 

Poniżej wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, objętych „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” wraz z wysokością przyznanych środków publicznych.

  1. Fundacja Mapa Pasji Raciborskie Wyprawy Odkrywców 3.0 – 15.000,00 zł
  2. Fundacja „Raciborski Gród Średniowieczny” Weekendowe zwiedzanie Raciborskiego Grodu Średniowiecznego – 25.000,00 zł
  3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Raciborzu Cykl imprez turystyczno – krajoznawczych 2024 – 10.000,00 zł