Większość z nas pewnie pamięta rolniczy krajobraz i piękne aleje drzew rosnących wzdłuż dróg. Powiat raciborski chce kontynuować pomysł nasadzania drzew wzdłuż dróg powiatowych.

Przypomnijmy, że z inicjatywy Szymona Bolika pod koniec zeszłego roku Starostwu Powiatowemu w Raciborzu udało się posadzić kilkadziesiąt drzewek owocowych wzdłuż dróg powiatowych prowadzących z miejscowości Pietrowice Wielkie do miejscowości Gródczanki oraz z miejscowości Tłustomosty do miejscowości Krowiarki. Niestety w niedługim czasie większość drzewek została poważnie okaleczona lub zniszczona.

W efekcie rozmów Starosty Raciborskiego z PGL LP Nadleśnictwem Rudy Raciborskie oraz w ramach dobrej współpracy ze starostwem, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Barbara Kostka odebrała 65 sztuk drzew owocowych (gruszy drobnoowocowej i jabłoni dzikiej). Podobnie jak poprzednio akcję ponownego sadzenia na poboczach w/w dróg przeprowadził Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

(oprac. wk, źródło: SP w Raciborzu)