Informujemy, że wypłata z kasy Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu odbędzie się 28 maja (czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem.

Wypłata świadczeń odbywać będzie się od godziny: 13.30.

Harmonogram wypłat:
13.30 – 14.15 – Instytucje
14.15 – 14.45 – nazwiska rozpoczynające się na litery od A do G.
14.45 – 15.15 – nazwiska rozpoczynające się na litery od H do Ł.
15.15 – 15.30 – przerwa na dezynfekcję
15.30 – 16.00 – nazwiska rozpoczynjące się na litery od M do P.
16.00 – 16.30 – nazwiska rozpoczynjące się na litery od R do S.
16.30 – 17.00 – nazwiska rozpoczynające się na litery od Ś do Z.
17.00 – 17.15 – dezynfekcja

Podane godziny, są orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.

Dodatkowe informacje Ośrodka Pomocy Społecznej:
Na teren obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk, w rękawicach ochronnych i maseczce. Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.

W celu bezwzględnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania bezpieczeństwa prosimy o nie gromadzenie się w kolejce przed Ośrodkiem od wczesnych godzin porannych, ponieważ z uwagi na godziny otwarcia banku kasa Ośrodka nie zostanie wcześniej otworzona.

Jednocześnie przypomina się, że jeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do Ośrodka.

Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:
28 1050 1328 1000 0004 0003 3049
66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

W przypadku pytań Pracownicy OPS Racibórz pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 32 415 26 50.

(oprac. wk, źródło: OSP Racibórz, fot. pixabay.com/_Alicja_)