Wczorajsza nawałnica, która przeszła przez Racibórz wyrządziła sporo szkód. Trwa ich szacowanie. Strażacy odnotowali ponad sto zgłoszeń. 

Na pomoc ruszyło 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej ze wsparciem samochodu operacyjnego. W akcję zaangażowanych było kilkadziesiąt zastępów ochotniczych straży pożarnych. Ściągane były jednostki z całego powiatu raciborskiego.

Na nogi postawione zostały służby komunalne. PK i Raciborskie Wodociągi. Rano prezydent Dariusz Polowy zarządził zebranie sztabu kryzysowego w mieście. Trwa objazd ulic i dzielnic. W Raciborzu najtrudniejsza sytuacja była w Miedoni i Ocicach. Woda płynąca ulicami m. in. Podmiejską, Czeską, Fancuską,Włoską, Górną, Dolną, Sobieskiego, Słoneczną, Łąkową, Starowiejską, Wrocławską – wdarła się do piwnic. Przy Podmiejskiej dodatkowo obsunęła się skarpa. Nieprzejezdne były raciborskie wiadukty.

W ciągu ostatniej doby wg. stacji pomiarowej w Raciborzu Studziennej spadło 64 litry wody na metr kwadratowy. Nawałnica przeszła też przez naszych południowych sąsiadów. W Boguminie, Ostrawie, Opawie zanotowano również opady powyżej 30 litrów/m2. Podniósł się stan wody w Odrze. Priorytetem jest wypompowanie wody z zalanych piwnic i pomieszczeń, udrożnienie wszystkich przepustów oraz uprzątnięcie zalegającego błota.

Dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku klęski żywiołowej poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą sami zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych, przewidziana jest specjalna pomoc finansowa, a mianowicie:

– zasiłek celowy w wysokości do 6 tys. złotych – podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy, a wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej;

– pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego – kwota zasiłku wynosi do 20 tys. złotych ( w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tyś. zł, ale nie wyższa niż 100 tyś. zł); wysokość tego świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wys. 6 tyś. zł;

Jednocześnie każda rodzina i osoba która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej ma prawo do różnych form pomocy społecznej, po spełnieniu wymogów zawartych w ustawie o pomocy społecznej.

Informację o możliwościach pomocy można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka pod nr telefonu: 32415 26 50 , 32 419 06 42 lub 43. Każdy przypadek zgłoszony do pomocy traktowany będzie indywidualnie.

Kontaktować można się także z Biurem Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 606 878 220. Pod tym telefonem można zgłosić m. in. zużycie wody do czyszczenia posesji, potrzebę wywiezienia uszkodzonego mienia (meble, urządzenia). Przygotowane odpady odbierze PK i zawiezie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)