Należy wiedzieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego podało wytyczne, jak ma wyglądać nauka w nowym roku szkolnym.

Wiedzę na ten temat podzielmy na 3 główne segmenty: ogólne zalecenia dla wszystkich szkół, finanse i sposoby nauki.

1). Zalecenia dla wszystkich szkół

Po pierwsze – należy wiedzieć, że do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez objawów infekcji dróg oddechowych (i kiedy domownicy nie są na kwarantannie ani w izolacji).

W szkołach znajdujących się w strefie żółtej i czerwonej (powiaty z największą liczbą zakażeń) odbywa się pomiar temperatury u pracowników i uczniów przed wejściem.

Po drugie – nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa w szkołach, chyba że spotkanie będzie w większej grupie (na przykład kilkadziesiąt osób w auli).

Niemniej jednak, warto zaopatrzyć się w odpowiednią ochronę dla dziecka – https://igospodarczy.pl/przylbica-dla-dzieci/

Po trzecie, klasy muszą być wietrzone raz na godzinę lub częściej dezynfekowane co najmniej raz dziennie, a sprzęt sportowy – po każdych zajęciach.

Po czwarte – opiekunowie wchodzą do wyznaczonej części szkoły, zachowując minimum 1,5 metra dystansu, osłaniają usta i nos, zakładają rękawiczki jednorazowe lub dezynfekują ręce.

Po piąte – rodzic niezwłocznie odbiera dziecko, kiedy szkoła powiadomi, że ono źle się czuje.

Po szóste – jeśli dyrektor (nauczyciel, rodzic) wie o zakażonym uczniu (podejrzeniu zakażenia) musi zgłosić to do sanepidu.

Ponadto należy wiedzieć, że o szczegóły pytamy w urzędzie gminy i starostwie, ponieważ to one odpowiadają za szkoły znajdujące się na ich terenie.

2). Pomoc finansowa

a). 300 zł – na każdego ucznia do 20 lat (lub 24, kiedy jest niepełnosprawny) – bez względu na dochód rodziny. Wnioski składamy: elektronicznie, na przykład na portalu Emp@tia i w gminie. Ostateczny termin: 30 listopada.

b). zasiłek szkolny – dla ucznia z rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego (na przykład śmierci rodzica). Jednorazowa kwota wynosi do 620 zł.

c). stypendium szkolne – dla ucznia, którego rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski należy składać do 15 września. Kwota stypendium zależy od dochodów rodziców.

d). pomoc rzeczowa: wypożyczenie komputera, na przykład dla dziecka z rodziny wielodzietnej, w której jest tylko jeden komputer.

Warto dodać, że o szczegóły powinniśmy pytać w szkole dziecka i bezpośrednio w urzędzie gminy (miasta).

3). Sposoby nauki – są przewidziane trzy modele:

a). stacjonarny w szkołach.

b). hybrydowy (mieszany) – w szkole, i w domu.

c). zdalny, na przykład z chorobami przewlekłymi poświadczonymi przez lekarza oraz w każdej sytuacji, kiedy tak zdecyduje dyrektor lub sanepid.

Warto dodać, że o szczegóły należy pytać dyrektora szkoły, w urzędzie miasta, gminy, starostwa i lokalnej stacji sanepidu.

Ważne adresy: www.gis,gov.pl/kontakt/

MEN zachęca także do kontaktu pod numer: 222 500 120; możemy również dzwonić na Infolinię dla Obywatela: 222 500 115.

Ponadto powiedzmy o terminach ferii: należy wiedzieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło już terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021. Oto one:

a). 18-31 stycznia 2021 roku: województwa – mazowieckie, dolnośląskie, opolskie, zachodniopomorskie.

b). 25 stycznia-7 lutego: województwa – warmińsko-mazurskie oraz podlaskie.

c). 1-14 lutego: województwa – podkarpackie, lubelskie, łódzkie, śląskie, pomorskie.

d). 15-28 lutego: lubuskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, małopolskie.

Warto dodać, że więcej informacji znajdziemy na stronie: www.gov.pl/web/edukacja.

ZOBACZ TAKŻE