Urząd miasta wystawił na sprzedaż w drodze przetargu działki budowlane zlokalizowane przy ulicy Koszalińskiej w Raciborzu.

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu, położonych w Raciborzu przy ul. Koszalińskiej będzie dotyczył działek:

1) 558/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0877 ha,
2) 559/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0876 ha,
3) 560/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0882 ha,
4) 561/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0881 ha,
5) 562/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1020 ha,

Przetarg na sprzedaż działek nr 558/552 i 559/552 odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Przetarg na sprzedaż działek nr 560/552, 561/552 i 562/552 odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego oraz:

1) nr 554/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1342 ha,
2) nr 555/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0869 ha,
3) nr 556/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0871 ha,
4) nr 557/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0879 ha.

Przetarg na sprzedaż działek nr 554/552 i 555/552 odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Przetarg na sprzedaż działek nr 556/552 i 557/552 odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Wymagane wadium, uprawniające do wzięcia udziału w przetargu wynosi 10.000 zł
Działki przeznaczone są do zabudowy jednorodzinnej.

Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ.

(oprac. wk, źródło: Przedsiębiorczy Racibórz)