Z miesiąca na miesiąc maleje liczba osób bezrobotnych w powiecie raciborskim. Tak wynika z danych prezentowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

– Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż wg danych szacunkowych z końcem miesiąca sierpnia br. odnotowano ponowny spadek bezrobocia w powiecie raciborskim. Obecnie liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi 1 476 osób, w tym 986 kobiet. W porównaniu do danych z lipca, liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się o 36 osób. Jednocześnie informujemy, że w omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 254 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej – czytamy w komunikacie PUP.

Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 31.07.2019 r. wynosi 3,9%

(PUP w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE