Uzyskanie zdolności kredytowej wyłącznie na podstawie regularnych dochodów często okazuje się zbyt trudne. Aby otrzymać odpowiednią wysokość wsparcia kredytowego, należy posługiwać się innymi metodami.

Restrykcyjna polityka banków może jednak zostać nieco złagodzona, jeśli wnioskodawca posiada w ramach prywatnego majątku nieruchomość, którą zdecyduje się oddać pod zastaw. Kredyty pod zastaw zdobywają coraz większą popularność, wynikającą z ich prostego mechanizmu i obopólnych korzyści. Jak korzystać z kredytów z zabezpieczeniem w formie zastawu? Jak wykorzystać zastaw gruntu do uzyskania odpowiednio wysokiej kwoty kredytu?

Czy jest kredyt pod zastaw działki i jak go otrzymać?

Aby otrzymać omawiany dzisiaj kredyt, wnioskodawca musi wykazać się posiadaniem na własność określonej nieruchomości. Warto tutaj zaznaczyć, że nieruchomość oddawana pod zastaw nie może być obciążona zobowiązaniami finansowymi wobec podmiotów trzecich. W grę wchodzi wyłącznie całkowite prawo własności. Kredyt pod zastaw działki to klasyczny przykład na to, jak ustanowienie zastawu może zwiększyć możliwości finansowania. Zasada działania tego rodzaju produktów bankowych pozostaje bardzo prosta. Bank udziela wsparcia wyłącznie do określonej kwoty, uzależnionej od wartości rynkowej działki, na którą będzie ustanowiony wpis do hipoteki.

Maksymalną wartość finansowania wyznacza tzw. współczynnik LTV. Najczęściej możemy spotkać się z LTV oscylującym w granicach 60-70% wartości nieruchomości. Ustanowienie zastawu na działce wymaga stworzenia aktu notarialnego i wpisu w IV dziale Księgi Wieczystej. Kredytobiorca wciąż pozostaje właścicielem nieruchomości, jednak musi terminowo wywiązywać się ze spłaty rat kredytowych. W sytuacji jego niewypłacalności, bank ma prawo zająć nieruchomość objętą zastawem w celu zaspokojenia swoich roszczeń. Kredyt pod zastaw działki rolnej lub budowlanej charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem dla wierzyciela. Może on dzięki temu zaoferować przystępne warunki kredytowania i zmniejszyć wymogi co do zdolności kredytowej wnioskodawcy. Musimy jednak wyraźnie zaznaczyć, że w polskiej rzeczywistości bankowej nie znajdziemy wielu ofert kredytów z zastawem działki. Przyczyn takiego stanu rzeczy można poszukiwać w skomplikowanych regulacjach prawnych i podatkowych.

Banki funkcjonują w ramach ustawy Prawo bankowe, która narzuca na nie określone procedury i ogranicza pole do manewru w kwestii tworzenia elastycznych ofert. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce na rynku pozabankowym. Tutaj pożyczka pod zastaw została dobrze przyjęta przez prywatne biura pożyczkowe i ich klientów, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki na dowolny cel. Kredyt pod zastaw działki jest terminem zarezerwowanym wyłącznie dla banków i nie należy go mylić z pożyczkami prywatnymi. Natomiast pożyczka pod zastaw działki to domena pozabankowych instytucji, które przede wszystkim kierują swoje propozycje do małych i średnich przedsiębiorstw.

Pozabankowa pożyczka pod zastaw – dlaczego może okazać się lepszą alternatywą dla kredytu bankowego?

Pożyczka pod zastaw nieruchomości pozostaje szczególnie atrakcyjna dla podmiotów, które nie mogą uzyskać finansowania ze strony banków. Firmy o niewielkim stażu na rynku, zadłużone, lub borykające się z utratą aktualnej płynności finansowej, coraz częściej poszukują finansowania u prywatnych podmiotów. Doskonałym przykładem miejsca, gdzie pożyczka pod zastaw działki w pełni rozwija swoje skrzydła, jest oferta Smartvest. Biuro pożyczkowe Smartvest świadczy swoje usługi dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą oddać działkę pod zastaw i otrzymać pokaźny zastrzyk gotówki na dowolny cel. Na stronie https://www.smartvest.pl/ widnieją szczegółowe informacje o kompleksowej ofercie Smartvest, dzięki której wiele firm otrzymuje szansę na wyjście z kryzysu.

(artykuł sponsorowany)