W Szkole Podstawowej Nr 18 w Raciborzu policjant z wydziału ruchu drogowego przeprowadził po raz kolejny praktyczną część egzaminu na kartę rowerową. Przed przystąpieniem do tej części uczniowie musieli zdać test z przepisów ruchu drogowego.

Karta rowerowa często jest niedocenianym dokumentem, tymczasem po ostatnich zmianach w przepisach ruchu drogowego uprawnia już nie tylko do jazdy rowerem, ale także hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego.

W Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu w poniedziałek kolejni uczniowie tym razem ze Szkoły Podstawowej nr 15 przystąpili do praktycznej część egzaminu na kartę rowerową. Dzieci, aby uzyskać swoje pierwsze uprawnienia do kierowania, musiały pokonać na jednośladzie wyznaczony tor przeszkód.

Uczniowie bardzo się starali, aby dobrze wykonać przygotowany tor przeszkód. Zdecydowanej większości egzamin na kartę rowerową przebiegł pomyślnie. Policjant gratulował uczestnikom, podziękował również gronu pedagogicznemu, za sumienne przygotowanie uczniów do bezpiecznego, samodzielnego poruszania się po drodze publicznej.

Po co mi karta rowerowa? Karta rowerowa to uprawnienie do kierowania rowerem lub hulajnogą elektryczną po drodze publicznej. Pomyślnie zdany egzamin to dowód znajomości przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności praktycznych jazdy na rowerze, świadczy o umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Do egzaminu na kartę rowerową może przystąpić osoba, która ukończyła 10 rok życia. Co grozi za jazdę na rowerze lub hulajnodze elektrycznej po drodze publicznej bez uprawnień? Takie zachowanie jest zabronione prawem- to przejaw demoralizacji, za które nieletni może odpowiadać przed Sądem Rodzinnym.

(źródło: KPP Racibórz)

Kolejni uczniowie zdawali egzamin na kartę rowerową

Kolejni uczniowie zdawali egzamin na kartę rowerową

Kolejni uczniowie zdawali egzamin na kartę rowerową

Kolejni uczniowie zdawali egzamin na kartę rowerową

Kolejni uczniowie zdawali egzamin na kartę rowerową

Kolejni uczniowie zdawali egzamin na kartę rowerową