Pięciokrotnie niższe stawki niż dotychczas zapłacą raciborscy restauratorzy za ogródki gastronomiczne i to niezależnie od tego, czy rozstawiają je zajmując płytę rynku, miejski deptak, czy pas drogowy dróg publicznych.

Decyzja prezydenta Raciborza Dariusza Polowego ma ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w czasie pandemii koronawirusa COVID – 19.

Rada Miasta już podczas kwietniowej sesji podjęła uchwałę na mocy której wprowadzone zostały preferencyjne stawki opłaty w wysokości 0,10 zł/ m2 za zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków przy lokalach gastronomicznych.

25 maja prezydent podpisał zaś zarządzenie, dzięki któremu tę samą ulgę odczują restauratorzy posiadający ogródki na terenach niezaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz, a więc m.in: na płycie Rynku, deptaku ul. Długiej, deptaku ul. Odrzańskiej, Alei Leppicha, ciągach pieszojezdnych stanowiących dojazd do posesji. Do tej pory na mocy zarządzenia z 2012 roku wnosili oni opłatę w wysokości 0,50 zł/m2 .

Władze miasta podjęły szereg wspólnych i racjonalnych rozwiązań dla dobra gospodarczego miasta, by łatwiej było wrócić do rzeczywistości sprzed epidemii. Instrumenty wsparcia to m. in.: czasowe obniżenie stawek czynszu do 1 zł/lokal za najem lokali użytkowych w zasobie gminy, a także możliwość otrzymania ulgi (umorzenie, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty) w zakresie podatków m. in. od nieruchomości, od posiadania środków transportowych.

Pełny pakiet informacji dla przedsiębiorców o instrumentach wsparcia państwowych jak i miejskich wraz z załączonymi wnioskami i formularzami dostępny jest na naszej stronie internetowej TUTAJ

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE