Poniżej dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Raciborzu – stan na dzień 18 maja, godzina 14:00.