Podczas II sesji Rady Miasta Racibórz, miało miejsce szczególne wydarzenie. Pan Karol Pal, mający zasługi w promowaniu międzynarodowej współpracy pomiędzy Raciborzem a Zugló (XIV dzielnica Budapesztu), został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Miasta Racibórz”.

Odznaczenie to jest wyrazem uznania dla zasług w rozwijaniu relacji międzynarodowych oraz promocji wymiany kulturowej między oboma miastami. Pan Karol, działający aktywnie w polonii polskiej, był jednym z inicjatorów wieloletniej współpracy, która zaczęła się na długo przed podpisaniem oficjalnego porozumienia w 2008 roku. Jego działania przyczyniły się do organizacji licznych wymian młodzieży, sportowców i działaczy, które znacząco wzbogaciły lokalne społeczności obu miast.

Medal „Zasłużony dla Miasta Racibórz” został przyznany w lutym przez radnych miasta, którzy docenili bezinteresowne i aktywne zaangażowanie pana Karola Pal w praktyczne aspekty współpracy. Jego działania nie tylko zbliżyły społeczności lokalne, ale także odegrały kluczową rolę w budowaniu przyjaznych relacji międzynarodowych i promowaniu zrozumienia między narodami.

Ceremonia wręczenia odznaczenia odbyła się na dzisiejszej sesji w związku ze zbliżającymi się Dniami Raciborza. Prezydent Miasta Racibórz Jacek Wojciechowicz osobiście wręczył medal, podkreślając wkład pana Karola Pal w rozwijanie partnerskiej współpracy między Racibórzem a Zugló.

Odznaczony podziękował za to, że po tylu latach, wciąż pamięta się wydarzenia, które zbliżyły nasze społeczności. Jak sam również stwierdził, wszystko zawdzięcza swojej żonie — Polce, z którą pojawił się na dzisiejszej sesji, a której zadedykował otrzymany medal.

Współpraca z Zugló od lat przynosi wiele wspólnych inicjatyw. Warto wspomnieć m.in. o otwartej w węgierskiej stolicy alejce partnerskiej poświęconej Raciborzowi, czy międzynarodowym turnieju piłkarskim w raciborzu, który odbędzie się już piątek, a na który przyjedzie grupa młodych piłkarzy z Węgier. Dodatkowo Miasto Racibórz wraz z partnerskim samorządem z Budapesztu (Zugló) realizowali w 2023 roku projekt dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej CERV pn. Sport4U. Projekt obejmował dwa kluczowe elementy: wymianę doświadczeń i dobrych praktyk samorządowych oraz program sportowy dla młodych piłkarzy.

(źródło: UM Racibórz)

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]

Karol Pal odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Racibórz" [ZDJĘCIA]