Zarząd Powiatu Raciborskiego powierzył funkcję dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Raciborzu Maciejowi Malinowskiemu, nauczycielowi j. polskiego i dotychczasowemu wicedyrektorowi tamtejszej placówki.

Powołanie nowego dyrektora szkoły jest wynikiem rezygnacji Marka Rysia z dotychczas pełnionych obowiązków dyrektorskich.

Zarząd Powiatu Raciborskiego na czele ze starostą Grzegorzem Swobodą dziękuje bardzo za wieloletnią pracę oraz bardzo dobre i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków służbowych pana Marka Rysia przekazując również życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Nie żegnamy się z panem Markiem Rysiem, pozostanie nadal nauczycielem matematyki w II raciborskim ogólniaku – dodał wicestarosta Marek Kurpis.

Nowo powołany dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu jest nauczycielem dyplomowanym z 17-letnim stażem oraz absolwentem II LO w Raciborzu.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)