Strata netto grupy Rafako przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 0,8 mln zł, 1,3 mln zł zysku rok wcześniej – wynika z raportu kwartalnego największej raciborskiej spółki.

Wartość portfela zamówień grupy na koniec marca 2020 roku wyniosła 2,32 mld zł, podczas gdy rok wcześniej 2,81 mld zł. Grupa Rafako w pierwszym kwartale 296,2 mln zł przychodów wobec 312,7 mln zł sprzed roku. Wyjaśniono to niższymi przychodami ze sprzedaży związanej z realizacją kontraktu Jaworzno 910 MW.

Ponadto podano, że od początku tego roku pozyskano nowe kontrakty o wartości 142 mln zł, z czego 128 mln zł w obszarze energetyki, 13 mln zł w obszarze ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 1 mln zł w pozostałym obszarze.

Więcej szczegółów znajdziecie w raporcie dostępnym TUTAJ 

(oprac. wk)

ZOBACZ TAKŻE