Od czasów wynalezienia pierwszego kotła parowego, para wodna jest wykorzystywana na masową skalę w przemyśle jako najważniejsze źródło energii, wprawiające w ruch wszelkie maszyny w dużych zakładach przemysłowych oraz jako wytwarzanie ciepła, ogrzewającego pomieszczenia.

Kotły parowe wykorzystuje się w wielu gałęziach energetyki i przemysłu, głównie jako tanią i pewną technologię do wytwarzania czystej energii potrzebnej w wielu etapach produkcji. Dzięki nim jest możliwa oszczędność w procesie produkcji.

Szerokie zastosowanie kotłów parowych

Kotły parowe są uniwersalne. Wielu ekspertów uważa, że bez nich nie było taniej masowej produkcji. Para wodna jest nośnikiem energii wykorzystywanym na skalę wręcz globalną w przemyśle spożywczym, np.: w piekarniach, zakładach mięsnych, w punktach utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego, w zakładach produkujących żywność dla najmłodszych. Kotły parowe znajdują zastosowanie w mleczarniach w przetwórniach owocowo-warzywnych, a nawet w browarach. Są niezwykle pożyteczne przemyśle tekstylnym, zwłaszcza w takich miejscach jak: farbiarnie oraz suszarnie, w których wytwarza się materiały wykorzystywane do szycia odzieży.

W przemyśle farmaceutycznym i chemicznym

Przemysł farmaceutyczny wykorzystuje kotły generujące parę. Używa się ich w procesach produkcji lekarstw oraz szczepionek także przy sterylizacji oraz utylizacji przeterminowanych leków. Para wodna wykorzystywana jest też jako czynnik termodynamiczny w papiernictwie oraz w drukarniach. Dzięki niej działają urządzenia suszarni drukarskich. Z kotłów parowych korzystają rolnicy oraz tataraki. Zalety technologii parowej znalazły zastosowanie w przemyśle naftowym i chemicznym. Parę wodną wykorzystuje si e do magazynowania i dystrybucji ciężkich olejów oraz reaktorów chemicznych. Ponadto kotły parowe to źródło ciepła (ogrzewania) w szpitalach, hotelach, pralniach, placówkach oświatowych, urzędach, kuchniach.

Krótko o technice działania kotła parowego

Kocioł parowy to urządzenie, które wykorzystuje parę wodną. Jest tam czynnikiem termodynamicznym. Gorące gazy potrzebne do ogrzania wybranej powierzchni uzyskuje się poprzez spalanie paliwa, najczęściej węgla. Gazy unoszą ciepło z paleniska do powierzchni ogrzewalnej kotła, w którym znajduje się woda. Oczywiście, tak jak w czajniku – woda zostaje doprowadzona do wrzenia, co powoduje wytwarzanie pary wodnej. Otrzymana w ten sposób para jest poddawana dwóm procesom: nasycenia oraz wytworzenia odpowiedniego ciśnienia, sięgającego wartości od 1 MPa do nawet 20 MP .

Kotły parowe nadal wykorzystywane są w przemyśle i żadna najnowocześniejsza technologia ich nie wyparła. Świadczy to uniwersalności tych urządzeń i zaufaniu, jakim darzą je właściciele i zarządy fabryk oraz instytucji publicznych. Kotły parowe są niezawodne i sprawdzone. Doskonale sprawdzają się w każdym zakładzie produkcyjnym, bez względu na jego wielkość i produkowany asortyment. To połączenie tradycji i nowoczesnych rozwiązań.