Wśród wielu czynników mających wpływ na powstanie psychoterapii online oraz jej popularyzację wśród pacjentów, w pierwszej kolejności należałoby wymienić rozwój technologii rozumiany jako dostęp do coraz szybszych, bardziej stabilnych łączy internetowych pozwalających na prowadzenie konferencji online w pożądanej jakości dźwięku i obrazu.

Wspomniany progres został dodatkowo akcelerowany przez pandemię COVID-19, kiedy wiele placówek świadczących usługi tradycyjnej, stacjonarnej formy terapii zostało zamkniętych, zmuszając pogłębione w marazmie społeczeństwo do poszukiwania alternatywnych form pomocy w związku z kryzysem zdrowotnym i społecznym na od dawna nie spotykaną skalę. W tym artykule spróbujemy przyjrzeć się bliżej temu zjawisku oraz korzyściom jakie ze sobą niesie.

Jak rozumieć pojęcie psychoterapii online?

Psychoterapia online to nic innego jak wirtualna wersja klasycznej formy terapii, w której pacjent i terapeuta spotykają się w sieci, dzięki urządzeniom wyposażonym w kamerę video oraz dostępowi do szybkiego i stabilnego łącza internetowego. Sesje terapeutyczne, których celem jest pomoc pacjentowi w rozwiązaniu problemów z zakresu szeroko pojętego zdrowia psychicznego, najczęściej odbywają się za pośrednictwem popularnych aplikacji takich jak m. in. Skype, Zoom, Google Meets, WhatsApp oraz wiele innych.

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że najlepsze serwisy oferujące usługi psychoterapii online jak na przykład trzymsie.pl, intensywnie pracują nad własnymi, niezależnymi rozwiązaniami, które dadzą pacjentom możliwość przeprowadzenia sesji terapeutycznej bezpośrednio z poziomu ich portalu pacjenta.

Jakie są najczęściej wymieniane zalety psychoterapii online?

Wśród wielu odpowiedzi wskazujących korzyści płynące z tej formy leczenia, respondenci najczęściej wskazują na:

  • możliwość przeprowadzenie terapii z dowolnego miejsca na świecie o każdej porze dnia i nocy
  • brak konieczności wychodzenia z domu i przemieszczania się, pozytywnie wpływających na oszczędność czasu oraz pieniędzy
  • anonimowość, pozwalająca na zachowanie pełnej prywatności i tym samym zwiększenie poczucia komfortu pacjenta
  • szeroki na niespotykaną dotąd skalę wybór terapeutów i specjalistów z różnych regionów kraju
  • powszechność i tym samym dostępność konsultacji online, dzięki czemu pacjenci zamieszkujący tereny podmiejskie lub wiejskie, którzy do tej pory najczęściej nie mieli możliwości skorzystania z leczenia, w końcu otrzymali szansę na poprawę jakości tej sfery swojego życia

Jak znaleźć właściwego terapeutę?

W pierwszej kolejności zawsze najlepiej spytać rodziny lub zaufanych znajomych o rekomendacje w tym zakresie.

Niewątpliwie należy też zasięgnąć informacji za pośrednictwem transparentnych witryn internetowych zajmujących się tą formą pomocy, które najczęściej zrzeszają certyfikowanych, najlepszych i co równie ważne – doświadczonych psychoterapeutów w kraju.

Kluczowym jest, aby wybrany specjalista posiadał właściwe kwalifikacje, a także staż w prowadzeniu terapii online oraz był kimś, kto budzi nasze zaufanie, sprawiając tym samym, że jesteśmy w stanie powierzyć mu swoje problemy.

Czy psychoterapia online jest skuteczną formą terapii?

Najnowsze, naukowe badania na tym polu wyraźnie wskazują, że psychoterapia online posiada taką samą skuteczność jak jej tradycyjna, gabinetowa wersja, choć trzeba też mieć na uwadze, że jej powodzenie zawsze będzie zależeć od wielu dodatkowych czynników takich jak na przykład rodzaj leczonego zaburzenia, preferencje pacjenta oraz właściwa relacja między nim, a terapeutą.

Kiedy powinniśmy poszukać pomocy u specjalisty?

Spośród wielu symptomów, które powinny dać nam asumpt do przeprowadzenia konsultacji ze specjalistą, szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na:

  • trudności w radzeniu sobie z emocjami
  • występowanie problemów na polu relacji interpersonalnych
  • doświadczanie traum emocjonalnych takich jak na przykład przemoc, utrata bliskiej osoby i ciężkie uszczerbki na zdrowiu spowodowane poważnymi wypadkami lub schorzeniami
  • problemy z samoakceptacją, samorealizacją, a także brakiem sensu życia
  • bezradność wobec poważnych uzależnień na przykład od narkotyków lub alkoholu

Terapia nie tylko pomoże nam zrozumieć swoje emocje, nauczy skutecznych sposobów radzenia sobie z najróżniejszymi problemami, ale i pozytywnie wpłynie na nasz samorozwój, prowadząc nas do sukcesów zarówno na płaszczyźnie osobistej jak zawodowej.

(artykuł sponsorowany)