Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Decyzja europejskiego sądu jest konsekwencją skargi na decyzję polskich sądów o tym, że nie istnieje „narodowość śląska”, a tym samym, że nazwa stowarzyszenia wprowadza w błąd. Trybunał stwierdził, że nastąpiło naruszenie artykułu 11 Konwencji.

W wyroku czytamy, że władze krajowe nie wykazały, że nazwa skarżącego stowarzyszenia i brzmienie dwóch postanowień jego statutu, które odnosiły się do „narodowości śląskiej”, mogły stanowić zagrożenie dla porządku publicznego.

– To orzeczenie ma wymiar historyczny. 600 tysięcy ludzi, którzy zaznaczyli w Spisie Powszechnym śląską tożsamość zostały uszanowane przez europejski trybunał. Uznanie języka śląskiego jako język regionalny to jedno, ale także już najwyższy czas aby Ślązacy i Ślązaczki zostali uznani w Polsce za mniejszość etniczną. Taki jest bowiem stan faktyczny – jesteśmy największą nieuznaną mniejszością etniczną w Polsce. I będziemy walczyć o uznanie tego statusu i nasze prawa – jako dumni obywatele Polski i Europy, ale o śląskiej tożsamości – komentuje Łukasz Kohut, europoseł z Rybnika.