W związku z awarią samochodu opróżniającego tzw. dzwony na odpady segregowane, informujemy o opóźnieniu w odbiorze tych frakcji nieczystości z terenu miasta Racibórz – informuje Urząd Miasta w Raciborzu. 

Według informacji od firmy Empol – obsługującej gospodarkę odpadami komunalnymi w Raciborzu, już jutro rano na ulice miasta ma wyjechać pojazd zastępczy. Dzisiaj firma zapewni doraźne uprzątnięcie rejonu dzwonów z kartonów.

Powyższa informacja to efekt rozmów, jakie przeprowadziły władze miasta ze spółką Empol.

– Ustalono, że w przypadku awarii pojazdów i innych zdarzeń losowych, przed które może nastąpić opóźnienie w odbiorze odpadów, firma poprzez urząd poinformuje o tej sytuacji mieszkańców Raciborza – słyszymy w ratuszu.

ZOBACZ TAKŻE