W związku z rosnącą popularnością dronów raciborscy policjanci przypominają o przepisach prawa dotyczących używania tego typu urządzeń. Ostrzeżenie nie jest bynajmniej na wyrost, ponieważ coraz częściej, przez brak wyobraźni, umiejętności i uprawnień operatorów, dochodzi do groźnych dla życia lub zdrowia wypadków. 

Jaka jest odpowiedzialność operatora, jakie obowiązują świadectwa kwalifikacji, gdzie można latać dronami, jakie są warunki eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, co na ten temat mówi Prawo lotnicze, kodeksy: karny, wykroczeń i cywilny oraz jak to wygląda z perspektywy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pasjonatów tego typu modeli latających zapraszamy do przeczytania zamieszczonej poniżej lektury.

Przepisy dotyczące latania dronem

(oprac. wk)