To jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z budową zbiornika Racibórz. Dziś nastąpiło otwarcie budowli przelewowo-spustowej. 

Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą. Obecni byli także między innymi minister Michał Woś, parlamentarzyści i samorządowcy.

Wody Polskie o inwestycji: 

Powstający Zbiornik Racibórz Dolny zlokalizowany na rzece Odrze powyżej miasta Racibórz jest kluczowym obiektem ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, chroniącym przed powodzią obszar od Raciborza do Wrocławia. Umożliwi on, poprzez odpowiednią pracę Budowli Przelewowo-Spustowej (BPS), redukcję fal powodziowych. Efekt ten będzie odczuwalny w całym biegu Odry Środkowej. Spłaszczeniu będą ulegały fale o kulminacjach wyższych niż Q = 1 210 m3/s, te o wartości do 2 400 m3/s będą redukowane do przepływu Q = 1 210 m3/s. Większe fale będą również podlegały znaczącej redukcji.

Subskrybuj nasz kanał w serwisie YouTube!

Za sprawą realizowanej inwestycji bezpieczeństwo na wypadek katastrofalnych powodzi na rzece Odrze zyska nawet 2,5 mln mieszkańców trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, na których obiekt będzie oddziaływał bezpośrednio i pośrednio. Ryzyko powodziowe zostanie zminimalizowane dla osób zamieszkujących szereg miast, m.in.: Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole, Oławę, Brzeg i Wrocław. Swoim oddziaływaniem, powstający zbiornik obejmie obszar około 600 km2.

Umowa na dokończenie budowy zbiornika pomiędzy PGW Wody Polskie a konsorcjum firm BUDIMEX S.A. (Polska) oraz Ferrovial Agroman S.A. (Hiszpania) została zawarta 30 listopada 2017r. Polecenie Rozpoczęcia Robót wydano natomiast 8 stycznia 2018.

Koszt realizowanej inwestycji szacuje się na kwotę ok. 2,130 mld zł. Budżet przedsięwzięcia pochodzi ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10 października 2019r. gliwickie Wody Polskie na placu budowy zbiornika Racibórz Dolny zmieniły bieg rzeki Odry, przepuszczając jej wody przez Budowlę Przelewowo-Spustową — jeden z głównych elementów inwestycji. Operacja hydrotechniczna, przeprowadzona z najwyższą starannością dowodzi rzeczowego zaawansowania prac — ok. 85%, tej największej w kraju inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym. W wyniku przepięcia rzeki Odry na kluczowy obiekt hydrotechniczny powstającego zbiornika, woda popłynęła kanałem doprowadzającym do przęseł budowli, by po ich przekroczeniu trafić do kanału odprowadzającego i następnie do Kanału Ulgi.

Przeprowadzenie operacji było możliwe za sprawą wcześniej zamontowanych na tym obiekcie zasuw, które regulują przepływ wód. Budowlę Przelewowo-Spustową wyposażono m.in. w 6 zasuw głównych, których praca będzie się odbywała się mechanicznie (ręcznie) oraz automatycznie (zdalnie). Każda z zasuw ma wymiary 12m x ponad 8,5m wysokości, a podnoszona jest na blisko 9m.

Budowla Przelewowo-Spustowa jest elementem Zapory Czołowej Zbiornika. Wraz z Kanałami Doprowadzającym i Odpływowym pozwala na niezakłócony przepływ wód rzeki Odry w okresach normalnych przepływów i piętrzenie wód w okresach powodzi. Jest obiektem o sześciu światłach zamykanych zasuwami i sześciu również zamykanych, podwójnymi zasuwami, spustach dennych. Budowla umożliwia regulację odpływu w pełnym zakresie.

Kanał doprowadzający, długości około 1 900 m, kieruje wody z koryta Odry do Budowli Przelewowo-Spustowej. Głębokość kanału wynosi ok. 6,0 m, szerokość dna 50 m w miejscu wlotu zwiększająca się przed BPS do szerokości 115 m. Kanał odpływowy natomiast ma długość około 1 050 m i odprowadza wody z niecki wypadowej jazu do istniejącego Kanału Ulgi.

Rozwiązania techniczne Budowli Przelewowo-Spustowej spełniają warunek Decyzji Środowiskowej, o konieczności zapewnienia swobodnej migracji ryb. Umożliwia ją bezprogowe przęsło, zawsze otwarte poza okresem powodzi, oraz każdy ze spustów dennych, z których część również będzie otwarta, a których dno znajduje się na poziomie dna rzeki.

Podstawowe parametry Zbiornika:
• powierzchnia 26,3 km2
• objętość 185 mln m3
• długość zapór 22,4 km
• maksymalna wysokość piętrzenia 9,0 m
• Łączna długość obwałowań: 22 400 m

Do budowy wykorzystano m.in. 40 300 m3 betonu konstrukcyjnego oraz 2 200 ton stali — ok. 10 raz więcej niż wynosi waga Statui Wolności. Codziennie, w realizację działań zaangażowanych jest około 600-700 pracowników.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Instagramie! 

Budowle techniczne zbiornika zostały pogrupowane w pięciu obiektach:
– Zapora czołowa z budowlami towarzyszącymi (w tym BPS)
– Zapora lewobrzeżna z budowlami towarzyszącymi,
– Zapora prawobrzeżna z budowlami towarzyszącymi,
– Zaplecze eksploatacyjne zbiornika,
– Czasza zbiornika.

(oprac. wk)

ZOBACZ TAKŻE