Obecnie na rynku działa bardzo wiele biur rachunkowych, które oferują wiele różnego rodzaju usług związanych z prowadzeniem księgowości, rozliczaniem podatków lub szeroko pojętymi finansami firmy. 

Choć oferta biur księgowych często znacznie wykracza poza usługi podstawowe, warto wiedzieć, do świadczenia których z nich powołane są właśnie biura rachunkowe.

Księgowość – pełna i uproszczona

Inną, potoczną nazwą biura rachunkowego jest biuro księgowe. Oznacza to, że biura rachunkowe świadczą przede wszystkim usługi związane z prowadzeniem księgowości. Podmioty gospodarcze mogą wybrać, po spełnieniu ustawowych warunków, księgowość uproszczoną. W szerokim ujęciu dotyczy ona prowadzenia ewidencji związanych z rozliczaniem się z fiskusem za pomocą karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Najczęściej podmioty gospodarcze decydują się na współpracę z biurem rachunkowym, jeśli rozliczają się na zasadach ogólnych i tym samym zobowiązane są do prowadzenia książki podatkowej. Biuro rachunkowe oferuje również prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. Pełna księgowość jest o wiele bardziej skomplikowana od księgowości uproszczonej, jednak niektóre firmy muszą prowadzić ją od samego początku, choćby ze względu na swoją formę prawną.

Rozliczenia podatkowe

Pracownicy biur rachunkowych pomagają również podmiotom gospodarczym w prowadzeniu rozliczeń podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim podatków:

  1. dochodowych PIT i CIT,
  2. VAT,
  3. od nieruchomości,
  4. od środków transportu.

Rozliczenia podatkowe, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, najczęściej związane są z prowadzeniem księgowości. Na podstawie odpowiednich ewidencji można ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatek VAT do zapłaty bądź zwrotu. Biuro rachunkowe Poznań zajmuje się również rozliczeniami podatkowymi osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dotyczy to głównie rocznych rozliczeń PIT.

Kadry i płace

Obecnie znaczna liczba firm zatrudnia przynajmniej jednego pracownika. Bycie pracodawcą oznacza konieczność prowadzenie odpowiednich ewidencji pracowniczych, czym zajmuje się dział kadr. Bardzo istotne są również kwestie związane z naliczaniem wynagrodzeń. Na podstawie listy płac pracodawcy dokonują nie tylko wypłaty należnych wynagrodzeń, ale również rozliczają się z fiskusem i ZUS. Właściciele biur rachunkowych zdają sobie sprawę, że kwestie kadrowo-płacowe są nierozerwalnie związane z tematami księgowymi, dlatego niemal od początku swojego istnienia oferują przedsiębiorcom prowadzenie kadr oraz płac. Czasami zajmuje się tym księgowy, najczęściej jednak w biurach rachunkowych zatrudnieni są specjaliści do spraw kadr i płac.

Profesjonalne doradztwo

Księgowy zajmuje się nie tylko ewidencjonowaniem dokumentów, ale również blisko współpracuje z właścicielami firm, oferując profesjonalne doradztwo księgowe oraz finansowe. Pomaga on przede wszystkim dobrać formę prowadzenia księgowości, podpowiada nowoczesne rozwiązania ze świata finansów oraz na bieżąco informuje o zmianach w przepisach, które mają wpływ na przykład na obowiązki podatkowe przedsiębiorców. Chcąc skorzystać z pomocy profesjonalnych księgowych, warto zapoznać się z ofertą biura rachunkowego biuro-onesta.pl. Biuro oferuje różnego typu usługi księgowe, w zależności od potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Poza usługami bazowymi, na które zapotrzebowanie zgłasza niemal każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, przedsiębiorcy mogą skorzystać także z usług dodatkowych, takich jak na przykład ubezpieczenia.