21 lutego 2024 r. zgodnie z właściwością rzeczową – do Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach zostały przekazane z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim oraz z Komisariatu Policji w Gorzycach materiały dotyczące zdarzenia, jakie miało miejsce w dniu 20 lutego 2024 roku w czasie Ogólnopolskiego Protestu Rolników w Gorzyczkach.

Postanowieniem z 22 lutego 20204 r. wszczęto postępowanie o czyn z art. 117 § 3 k.k. i art. 263 § 1 a k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.

Śledztwo powierzono do prowadzenia Wydziałowi Kryminalnemu KWP w Katowicach.

Ze zgromadzonych materiałów wynika, że w dniu 20 lutego 2024 roku funkcjonariusze Policji z Komisariatu Policji w Gorzycach zabezpieczali Ogólnopolski Protest Rolników, który obejmował swoim zasięgiem drogę powiatową pomiędzy rondem w Łaziskach a rondem
w Gorzyczkach.

Około godziny 15.00 funkcjonariusze do kontroli zatrzymali kierującego jednym z ciągników biorących udział w proteście z uwagi na to, że na przedzie pojazdu miał zamieszczony baner z ręcznie wykonanym napisem o treści „Putin zrób porządek z Ukrainą i Brukselą i z naszymi rządzącymi” oraz umieszczoną na drzewcu flagę ZSRR.

Ustalono tożsamość kierującego ciągnikiem. Funkcjonariusze Policji sporządzili dokumentację fotograficzną oraz dokumentację video, sporządzili protokół oględzin nagrania oraz protokół oględzin zatrzymanych rzeczy, a także sporządzili notatki urzędowe dokumentujące przeprowadzone czynności, zatrzymano baner oraz flagę.

Wstępna ocena wskazuje na to, że zachowanie mężczyzny może wypełniać znamiona czynów z art. 256 § 1 a oraz § 2 k.k. (propagowanie ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne oraz prezentowanie przedmiotu w postaci flagi i banera będących nośnikiem treści tego rodzaju ideologii ) oraz czynu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (penalizującego zakaz stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę).

Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie jest w toku. Obecnie, prokurator – po ocenie materiału dowodowego – zdecyduje o dalszych czynnościach.

(Prokuratura Okręgowa w Gliwicach)