Posiadanie własnego przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością realizacji określonych, wskazanych przez normy prawne obowiązków. W niektórych przypadkach jednym z nich jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Określa on czy w ramach codziennego funkcjonowania określonego obiektu istnieje szansa na zmniejszenie zużycia paliw oraz energii cieplnej i elektrycznej. Taki audyt składa się zwykle z trzech następujących po sobie etapów. Pierwszym z nich jest gromadzenie niezbędnych danych, drugi to próba optymalizacji zużycia energii, natomiast trzecią fazą jest opracowanie planu wcielenia w życie konkretnej inwestycji.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jaki jest jego cel?

Co do zasady wskazuje się na dwa główne cele, jakie przyświecają audytom energetycznym przedsiębiorstw. Pierwszy z nich to dokonanie skrupulatnych wyliczeń związanych z zalecanymi aktywnościami, których wdrożenie miałoby poprawić efektywność energetyczną danego obiektu. Z kolei drugim celem jest zaprezentowanie danemu przedsiębiorcy danych o możliwych oszczędnościach, jakich można dokonać w tym zakresie.

Kto przeprowadza audyt energetyczny?

Trzeba wiedzieć, że działań związanych z audytem energetycznym nie może przeprowadzić każda osoba. Zadanie to należy do podmiotu posiadającego odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie. Takie ekspert musi być całkowicie niezależny od kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Jakie przedsiębiorstwa oraz jak często muszą przeprowadzać audyt energetyczny?

Co ciekawe, nie wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie naszego kraju muszą cyklicznie przeprowadzać audyt energetyczny. Dotyczy to jedynie dużych przedsiębiorców – bez względu na profil prowadzonej przez nich działalności, jej rodzaj oraz formę. Natomiast średni i mali przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy nie są do tego zobowiązani.

Mianem dużego przedsiębiorcy określa się podmioty, które spełniają kilka istotnych warunków. Wśród nich jest między innymi wymóg zatrudniania co najmniej 250 pracowników oraz konieczność osiągnięcia określonego obrotu netto w danym roku.

Zgodnie z wprowadzoną w 2016 roku ustawą, która dotyczy efektywności energetycznej, taki audyt przedsiębiorstwa należy przeprowadzać co 4 lata. Wszyscy, których dotyczy ten obowiązek, powinni o tym pamiętać. Po zakończeniu odpowiednich działań przedsiębiorca musi w ciągu 30 dni powiadomić o tym fakcie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Brak audytu energetycznego w terminie – skutki dla przedsiębiorstwa

Jednocześnie trzeba podkreślić, że niewykonanie w terminie audytu energetycznego skutkuje wystąpieniem przykrych konsekwencji finansowych. Na przedsiębiorstwo, które nie wywiąże się z takiego obowiązku, zostaje nałożona kara. Jej wysokość jest uzależniona od wielkości przychodów konkretnej firmy – może wynosić nawet 5% tej wartości.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – podsumowanie

Poszukujesz sprawdzonych fachowców, którzy zgodnie z obowiązującymi wymogami przeprowadzą audyt energetyczny Twojego przedsiębiorstwa? Znajdziesz ich tutaj: https://www.efektywniej.pl/.

Zapoznaj się z ofertą tej firmy i poznaj ich profesjonalne rozwiązania dla przemysłu. Odwiedzając tę stronę internetową, przekonasz się, że zakres oferowanych przez nich usług jest zdecydowanie szerszy. Wykonują oni nie tylko audyty energetyczne przedsiębiorstw, ale również audyty energetyczne sieci ciepłowniczej i budynków mieszkalnych oraz audyty oświetlenia i instalacji sprężonego powietrza.

Źródło zdjęć: freepik.com