– Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wsparcie największego na świecie charytatywnego rajdu samochodowego jakim jest „Złombol“, a konkretniej naszej załogi pod nazwą „Antagoniści Korników” składającej się z czterech uczniów Technikum Leśnego w Tułowicach – napisali w liście do redakcji uczestnicy imprezy. 

Jak czytamy dalej, aby wziąć udział w wyżej wspomnianym rajdzie musimy zebrać od darczyńców minimum 2000 złotych, które zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na cele charytatywne. W realizację tego celu wkładamy również własne środki i siły, aczkolwiek zależy nam na tym aby pomóc osobom w potrzebie nie tylko kwotą minimalną, a jednak już pokaźniejszą sumą, która będzie mogła przełożyć się na jeszcze więcej korzyści dla osób potrzebujących.

W tym roku trasa Złombolu prowadzi do Turcji, a więc musimy się solidnie przygotować żeby Nasza maszyna marzeń Nas nie zawiodła i dowiozła załogę do celu całych oraz zdrowych.

Oczywiście w zamian za wpłacenie pieniędzy każdemu darczyńcy udostępniamy powierzchnię reklamową na Naszej Skodzie Favorit, którą wybieramy się na rajd.

Przypominam również, że każda załoga musi pozyskać darczyńców, aby osiągnąć wymagany regulaminem minimalny próg finansowy darowizn dla dzieci, inaczej nie jest dopuszczana do startu. Załogi jadą wyłącznie na swój koszt, wszelki sponsoring załóg i pojazdów jest zakazany odgórnie, a więc pieniądze od darczyńców są przekazywane na cele charytatywne, a nie na Nasze potrzeby.

Transparentność finansów zabezpiecza Fundacja Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka. Wszystkie darowizny kierowane są bezpośrednio przez darczyńców na konto fundacji.

Wierzymy, że pomożecie Nam w realizacji tego szczytnego przedsięwzięcia i dzięki temu razem przyczynimy się do rozpowszechniania bezinteresownego dzielenia się pomocą i szerzenia ogólnego dobra.

Dane kontaktowe: strona na Facebooku, 669 708 907 oraz oficjalna strona Złombolu.

(oprac. wk)

ZOBACZ TAKŻE