Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu okazała się najlepsza w garnizonie śląskim pod względem wykrywalności w 7 kategoriach przestępstw. Już drugi rok z rzędu raciborska policja jest pierwsza w tej kategorii przestępstw. Osiągnęła wynik 72,2% a w roku 2022 71,0%.

Na uwagę zasługuje fakt, iż średnia wykrywalność w całym garnizonie śląskim w kategorii 7 wybranych przestępstw to 55,4% a w skali kraju to 50,5%. W historii garnizonu śląskiego nigdy nie było tak spektakularnego wyniku.Są to przestępstwa najbardziej uciążliwe i dotykające bezpośrednio społeczność takie jak: bojka i pobicie, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu.

Komendant Komendy Wojewódzkiej przekazał nowy nieoznakowany radiowóz Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu. Komendant podinspektor Marek Ryszka dziękuje raciborskim policjantom, którzy przyczynili się do takiego wyniku i w dowód wdzięczności nowy radiowóz w przekazał do użytkowania wydziałowi kryminalnemu.

(KPP Racibórz)