Powiat Raciborski mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników mostu oraz zabezpieczenie potrzeb komunikacyjnych w ruchu drogowym, w piśmie skierowanym do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka podkreśla pilną potrzebę przeprowadzenia remontu mostu na ul. Piaskowej w Raciborzu.

Nie jest tajemnicą, że most wymaga prac remontowych. Konstrukcja z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku jest mocno wyeksploatowana. Zwłaszcza w ostatnich latach znacznie wzrosło natężenie ruchu w mieście, co jest to efektem wzrostu liczby pojazdów ale i rozwojem transportu samochodowego. Należy zaznaczyć, że most ten leży na jednym z odcinków tranzytowych w naszym regionie oraz stanowi główną arterię komunikacyjną przemysłowej części miasta.

Ponadto prowadzone aktualnie prace remontowe na drogach wyższej kategorii wymusiły wzmożony ruch pojazdów w jego rejonie, co ma bezpośredni wpływ na trwałość mostu.

Do przeprowadzenia tak kosztownej inwestycji Starosta Raciborski po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Racibórz podjął decyzję o próbie aplikowania o środki finansowe w wysokości 2 mln. zł pochodzących z rezerwy budżetowej państwa. W przypadku otrzymania wsparcia planowane jest jak najszybsze rozpoczęcie niezbędnych prac remontowych obiektu.

(oprac. wk, źródło: SP Racibórz)