Sprawy Wydziału Komunikacji i Transportu załatwisz pocztą lub w biurze podawczym – informuje raciborskie starostwo powiatowe

Zgłoszenie zbycia pojazdu załatwisz korespondencyjnie! Ustawowy termin w którym właściciel zobowiązany jest zawiadomić o zbyciu pojazdu to 180 dni od daty przeniesienia prawa własności (daty sprzedaży).

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu należy złożyć w Starostwie w biurze podawczym lub przesłać pocztą. Do zawiadomienia proszę dołą­czyć kopię dokumentu przenoszącego prawo własności pojazdu (umowy, faktury).

Formularz zgłoszenia zbycia pojazdu znajdziecie TUTAJ.

Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu można dokonać również on-line przez portal ePUAP lub PWPW.
Adres ePUAP: https://epuap.gov.pl
Adres PWPW: https://esp.pwpw.pl

Wyrejestrowanie pojazdu oddanego do demontażu.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu oddania do stacji demontażu należy złożyć w Starostwie w biurze podawczym lub przesłać pocztą. Do wniosku proszę dołączyć oryginał zaświadczenia o de­montażu. Dodatkowo proszę dołączyć wydruk potwierdzenia dokonania przelewu opłaty skarbowej (za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu: 10,- zł). Opłatę skarbową należy przekazać na rachunek Urzędu Miasta Racibórz. W tytule przelewu proszę wpisać nr VIN po­jazdu. Rachunek opłaty skarbowej: 78 1050 1070 1000 0004 0003 36 92.

Karta usługi dostępna TUTAJ
Formularz wniosku znajdziecie TUTAJ

Decyzja o wyrejestrowaniu zostanie odesłana pocztą.

(oprac. wk, źródło: SP Racibórz)