W komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu odbył się uroczysty apel, podczas którego troje nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej złożyło ślubowanie.

Uroczysty apel zgodnie z ceremoniałem Straży Granicznej rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i złożenia meldunku Komendantowi ŚlOSG gen. bryg. SG Andrzejowi Jakubaszkowi przez dowódcę uroczystości mjr. SG Sławomira Raska.

Następnie Komendant Śląskiego Oddziału SG odebrał ślubowanie od nowych funkcjonariuszy. Komendant pogratulował młodym funkcjonariuszom odważnej i odpowiedzialnej decyzji, jaką jest służba Ojczyźnie. Życzył im satysfakcji i zadowolenia z pełnienia służby w naszej formacji.

Wydarzenie było także okazją do wręczenia zaległych odznaczeń, wyróżnień i aktów mianowania na kolejne wyższe stopnie służbowe.

Na zakończenie odegrana została Pieśń Reprezentacyjna Straży Granicznej pt. ,,Na Straży Granic”. Następnie Dowódca uroczystości złożył Komendantowi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej meldunek o zakończeniu uroczystości.

(źródło: ŚlOSG w Raciborzu)

Uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu

Uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu

Uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu