Z każdym rokiem rośnie liczba zawieranych umów cywilnoprawnych, wśród których ogromną popularnością cieszy się umowa zlecenie. Nic w tym dziwnego, ponieważ jest to w miarę elastyczna forma zatrudnienia, która daje wiele możliwości zarówno zlecającemu, jak i zleceniodawcy.

Kluczem do sukcesu jest jednak takie przygotowanie umowy, aby jej zapisy nie tylko były zgodne z prawem, ale również jak najbardziej korzystne dla obu stron. Na jakie elementy warto więc zwrócić szczególną uwagę przygotowując taką umowę? Sprawdźmy to!

Umowa zlecenie należy do tzw. umów starannego działania, co odróżnia ją m.in. od umowy o dzieło, którą uznaje się za umowę rezultatu. Szczegółowe uregulowania związane z zawarciem umowy zlecenia zawarto w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 734 tego aktu prawnego przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Ustawodawca przyznaje obu stronom takiego stosunku zobowiązaniowego określone prawa, ale także nakłada na nie liczne obowiązki.

Umowa zlecenie – co powinna zawierać?

W przepisach ustawowych nie znajdziemy co prawda dokładnych informacji dotyczących tego, jakie konkretnie elementy musi zawierać umowa zlecenie, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest podanie kompleksowych danych. Z reguły im więcej szczegółów uwzględnimy, tym mniejsze pole do interpretacji. Przyjmuje się, że umowa zlecenie powinna zawierać przede wszystkim: oznaczenie stron, określenie przedmiotu zlecenia (tj. czynności prawnej oraz jej cech szczególnych), okres obowiązywania, w tym datę rozpoczęcia oraz zakończenia umowy, wysokość wynagrodzenia, formę oraz termin jego wypłaty.

Nie można zapomnieć także o określeniu zasad wypowiedzenia umowy oraz rozliczenia wszelkich kosztów z tym związanych. Ustalając wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia trzeba trzymać się minimalnej stawki godzinowej, która wynosi w tym roku 19,70 złotych brutto. Jeśli natomiast wykonanie zlecenie ma się odbyć nieodpłatnie, należy ten fakt zaznaczyć w treści umowy. Strony mogą kształtować dowolnie także pozostałe postanowienia, ale oczywiście zawsze muszą postępować zgodnie z literą prawa.

Jak przygotować umowę zlecenie?

Przygotowanie umowy zlecenie nie jest tak proste, jak się może początkowo wydawać. Ogromną rolę odgrywają tutaj detale, które mogą wpłynąć na interes którejś ze stron. Z tego powodu, jeśli ktoś nie czuje się na siłach, aby samodzielnie sporządzić taki dokument lub ma wątpliwości dotyczące niektórych zapisów, powinien skorzystać z pomocy specjalistów. Dobrym rozwiązaniem w takich okolicznościach jest przekazanie sprawy prawnikowi, który kierując się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zadba o każdy szczegół. Adwokat Warszawa – czy warto? Oczywiście, że tak! Tym bardziej, że dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo czasu, energii, a finalnie także zyskać gwarancję bezpieczeństwa jeśli chodzi o nasze interesy, w tym kwestie finansowe.

(artykuł sponsorowany)