Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu otrzymał Certyfikat Akredytacyjny nr 2020/15 wydany przez Ministra Zdrowia potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego.

Certyfikat ten został wydany po przeprowadzeniu procedury oceny naszego szpitala, która miała miejsce podczas wizytacji zespołu akredytacyjnego w dniach 29-31 stycznia 2020.

Warunkiem przyznania certyfikatu jest spełnienie zestawu standardów akredytacyjnych, określonych w roku 2009 przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Standardy te określono w 15 grupach tematycznych, obejmujących kompleksowo wszystkie zagadnienia funkcjonowania szpitala.

1. Ciągłość Opieki (CO)
2. Prawa Pacjenta (PP)
3. Ocena Stanu Pacjenta (OS)
4. Opieka nad Pacjentem (OP)
5. Kontrola Zakażeń (KZ)
6. Zabiegi i Znieczulenia (ZA)
7. Farmakoterapia (FA)
8. Laboratorium (LA)
9. Diagnostyka Obrazowa (DO)
10. Odżywianie (OD)
11. Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ)
12. Zarządzanie Ogólne (ZO)
13. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)
14. Zarządzanie Informacją (ZI)
15. Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)

Jest to już nasz trzeci certyfikat raciborskiej lecznicy. Poprzednie otrzymała w roku 2012 i 2016.

W chwili obecnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu jest na liście 231 szpitali posiadających certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia.

(oprac. wk, źródło: SP Racibórz)