Gmina Krzyżanowice otrzymała unijne dofinansowanie na realizację pięciu projektów w szkołach podstawowych.

Wsparciem objęte zostaną szkoły w Zabełkowie, Chałupkach, Bieńkowicach, Tworkowie oraz w Krzyżanowicach. Celem projektów jest podniesiecie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych, matematyczno – technicznych oraz języków obcych.

Wartość projektów to 1 266 796, 46 zł, a dofinansowanie to 1 140 116,81 zł (90% wartości projektów). W ramach tych środków przeprowadzonych zostanie 990 godzin dydaktycznych zajęć z matematyki, robotyki, przyrody, chemii, biologii, geografii, fizyki oraz języków obcych. Zakupionych zostanie 13 tablic interaktywnych o wartości 95 485 zł, 125 laptopów dla uczniów oraz prowadzących zajęcia za kwotę 437 500 zł, 36 tabletów o wartości 57 564 zł.

Ponadto zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do matematyki (37 611 zł), robotyki (14 753 zł), chemii (53 853 zł), biologii (56 375 zł) geografii i przyrody (44 397 zł), fizyki (53 366 zl) oraz języków obcych o wartości 21 552 zł. Oprócz tego zakupione zostaną meble do sal lekcyjnych za kwotę 72 tyś zł.

Projekty realizowane będą w roku szkolnym 2020/2021. W projektach, które zostały złożone, oprócz zajęć dla uczniów naszych szkół, dużą wartością stanowią zakupy sprzętu ICT, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia.

– Wszystkie te przedmioty o wartości prawie 950 tyś zł pozostaną w naszych placówkach i będzie można z nich korzystać przez dłuższy czas – mówi Grzegorz Utracki Wójt Gminy Krzyżanowice. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.

Środki na poszczególne szkoły: Zabełków – 290,3 tys. zł; Krzyżanowice – 299,1 tys. zł; Chałupki – 162,6 tys. zł; Tworków – 242,7 tys. zł; Bieńkowice 271,9 tys. zł.

(oprac. wk, źródło: UG w Krzyżanowicach, fot. pixabay.com/Alexas_Fotos)

ZOBACZ TAKŻE