Prezydent podzielił kolejną pulę środków w ramach realizacji zadań publicznych. Wśród podmiotów, które otrzymają dotację, znalazło się Stowarzyszenie Jeździeckie Huzar, któremu szefuje Ludwik Gorczyca (na zdjęciu) – kandydat na radnego miejskiego z komitetu Dariusza Polowego. 

Zarządzenie prezydenta Raciborza z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” oraz „Ochrona i promocja zdrowia ” , objętych „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Podmiotami, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym są:
1) Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego na zadanie pn. „Prowadzenie Punktu Dystrybucji Żywności dla Mieszkańców Miasta Racibórz”, a kwota dotacji, która została udzielona wynosi – 25 600 zł;
2) Stowarzyszenie Jeździeckie Huzar na zadanie pn. – Raciborski klub seniora, a kwota dotacji, która została udzielona wynosi – 30 000 zł;
3) Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu na zadanie „#SzacunekdlaŻYCIA”, a kwota dotacji, która została udzielona wynosi – 50 000 zł