Epidemia koronawirusa to szczególnie trudny czas dla przedsiębiorców. Największe straty odnotowały m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się turystyką.

Ich minimalizowanie w tym okresie było dla nich szczególnie trudne. Dlatego województwo śląskie zdecydowało się przekazać część środków unijnych zarządzanych z poziomu samorządów na wsparcie branży turystycznej. Co konkretnie obejmuje program “Śląski Pakiet dla Turystyki”?

Zarówno Śląski Pakiet dla Turystyki, jak i dwa towarzyszące mu programy wsparcia, to jedyne rozwiązania w Polsce przewidujące przekierowanie części środków unijnych na wsparcie regionu. Szybka i celowa pomoc w okresie szalejącej na całym świecie pandemii COVID-19 to często jedyna szansa na ratowanie przedsiębiorstw stojących na skraju finansowanego załamania i jednocześnie poprawy stanu gospodarki krajowej. Na nią bowiem w dużej mierze składają się małe i średnie przedsiębiorstwa o zasięgu regionalnym. Poznaj szczegóły dotyczące wsparcia w programie “Śląski Pakiet dla Turystyki”.

Filar I – kampanie społeczne promujące atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego

Szybka i celowa pomoc dla branży turystycznej była potrzebna nagle. Z dnia na dzień wprowadzono bowiem powszechny lockdown i znaleźliśmy się w nieznanej dla nas sytuacji. Projekt “Śląski Pakiet dla Turystyki” to olbrzymia pomoc od samego początku. W okresie izolacji zostały uruchomione specjalne kampanie społeczne w trybie online, których celem była promocja przedsiębiorstw lokalnych oferujących zakupy i jedzenie z dowozem lub na wynos. Ruszyły również liczne akcje promocyjne regionu, które miały za zadanie zaprezentować gościom spoza regionu jego piękno i znajdujące się na jego terenie atrakcje turystyczne. 

Sytuacja w kraju była jednak bardzo dynamiczna. Program “Śląski Pakiet dla Turystyki” również się zmieniał. Rozdysponowane w okresie pandemii pieniądze zostały przekierowane na bardziej aktywne promowanie regionu. Wykorzystano pomoc twórców internetowych, zachęcano do bezpiecznych wycieczek po województwie z wykorzystaniem innych niż masowe środków transportu oraz edukowano o bezpieczeństwie w czasie tego rodzaju wypadów. Zadbano również o wyposażenie części obiektów turystycznych w niezbędne środki ochrony osobistej.

Filar II – wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych na terenie województwa śląskiego

W czasie zamknięcia wiele organizacji pozarządowych nie pozyskiwało środków na swoje utrzymanie, przez co organizacja wydarzeń turystycznych w regionie stała pod znakiem zapytania. Aby nie doszło do ich odwołania, województwo śląskie zadbało o finansowe wsparcie i podjęło się współorganizacji niektórych eventów. Ich celem stało się przede wszystkim promowanie regionu pod kątem turystyki, by pozyskać gości nie tylko teraz, ale i na przyszłość. Biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację i brak pewności tego, co przyniesie przyszłość, realizowane programy muszą nieść wartość długofalową, co zostało szczególnie uwzględnione we wdrożonym projekcie.

Filar III – wsparcie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego

Województwo śląskie przewiduje specjalne dofinansowanie dla organizatorów turystyki szkolnej i firm świadczących usługi przewodnickie. Celem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – możliwe będzie zorganizowanie wycieczek, obozów czy kursów, które w swoim programie uwzględniają poznawanie atrakcji regionu. #OdkryjŚląskie to akcja, która przynosi korzyść nie tylko przedsiębiorcom, ale także uczniom, którzy zyskują szansę lepszego poznania własnego województwa.

Filar IV – wsparcie i rozwój marek i produktów turystycznych na terenie województwa śląskiego

Warto zauważyć, że województwo śląskie ma niebywały potencjał turystyczny. Celem kolejnego filaru projektu “Śląski Pakiet dla Turystyki” jest skuteczniejsza promocja miejsc istotnych i interesujących dla osób przyjezdnych, ale także podróżujących mieszkańców regionu. Przewidywane jest rozwijanie już obecnych na mapach szlaków oraz opracowanie nowej oferty turystycznej z ich wykorzystaniem.

Filar V – rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej na terenie województwa śląskiego

Jednym z bardzo istotnych czynników z punktu widzenia turysty jest jakość ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej. Dlatego ostatni filar wdrożonej pomocy ze środków unijnych obejmuje pośrednie wsparcie przedsiębiorców poprzez działania projektowe i wykonawcze poprawiające ogólną sytuację regionu. Celem jest utworzenie nowych szlaków turystycznych i poprawa jakości już istniejących.