W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Funkcję szefa śląskich policjantów objął inspektor dr Tomasz Michułka.

Dzisiaj śląscy policjanci oraz przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z Policją uczestniczyli w uroczystości związanej z objęciem stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Kierowanie największym w Polsce garnizonem Policji powierzono inspektorowi dr. Tomaszowi Michułce. 2 lutego br. został on oficjalnie powołany na to stanowisko przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego.

Uroczystego wprowadzenia nowego szefa śląskich policjantów dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk.

Czytaj też: Wykrywalność na najwyższym poziomie. Raciborska policja z historycznym wynikiem

Obejmujący stanowisko Pierwszego Policjanta śląskiego garnizonu inspektor dr Tomasz Michułka podziękował za pokładane w nim zaufanie i powierzenie mu misji kierowania największym polskim garnizonem Policji. Nowy komendant podkreślił, że „Policja to społeczeństwo, a społeczeństwo to Policja” (Robert Peel), nawiązując w ten sposób do tego, że Policja może dobrze realizować swoje zadania tylko w ścisłym partnerstwie ze społeczeństwem, opartym na zaufaniu i wzajemnej życzliwości.

Kim jest nowy szef śląskiej policji? 

Inspektor dr Tomasz Michułka urodził się w 1971 roku w Świebodzicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Posiada tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Droga zawodowa pana inspektora rozpoczęła się w lutym 1995 roku, kiedy to wstąpił w szeregi łódzkiej Policji. Od samego początku służby związany był z pionem kryminalnym, gdzie zajmował stanowiska aplikanta, policjanta, młodszego asystenta oraz asystenta. Zaangażowanie, umiejętności organizacyjne oraz skuteczność w zwalczaniu przestępczości kryminalnej zdobyły uznanie wśród kolegów oraz przełożonych czego skutkiem było powierzenie panu inspektorowi szeregu stanowisk kierowniczych.

Od 2000 roku zajmował stanowiska funkcyjne – Kierownika Sekcji oraz Kierownika Referatu Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a następnie Naczelnika Sekcji Kryminalnej IV Komisariatu Policji w Łodzi.

Zobacz również: Śląska drogówka skontrolowała autokary [ZDJĘCIA, WIDEO]

W 2005 roku mianowany został na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Polcji w Łodzi, a po trzech latach w 2008 roku stanął na jego czele jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego. W lutym 2014 roku inspektor Tomasz Michułka został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Systematycznie rozwijane umiejętności, oraz wielowymiarowe kompetencje pozwoliły w 2016 roku na objęcie stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Komendant był wielokrotnie odznaczany, otrzymał między innymi:
– Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę,
– Złotą Odznakę Zasłużony Policjant,
– Medal Pro Patria,
– a także Odznakę Pamiątkową Akcji „Burza”.

(KWP w Katowicach)

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA] Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]

Śląska policja ma nowego komendanta [ZDJĘCIA]