W najbliższy piątek 1 marca w powiecie raciborskim rusza kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się m.in.: mężczyzn urodzonych w 2005 r., mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, kobiety urodzone w latach 1997 – 2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji – po otrzymaniu stosownego wezwania.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 4 B – siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Raciborskiego i potrwa do 27 marca 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pod numerem 32 412 06 02/03.

(UM Racibórz, fot. gov.pl)