Figura Matki Boskiej i kolumna zostały zdemontowane i przewiezione do renowacji na warsztat do wykonawcy robót.

Zakres prac obejmować będzie pełną renowację kolumny wraz z posągiem Matki Bożej i niecki. Zakres prac obejmuje również wykonanie nowej płyty fundamentowej wraz z izolacją ciężką.

Wykonawcą jest Piotr Krzemień z Wolbromia. Koszt zadania: 137.760,00 zł brutto. Termin zakończenia prac to 30.09.2020 r.

Renowacja prowadzona jest w ramach projektu : „Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy” realizowanego przy udziale pomocy finansowej: Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czesko-Polska, Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.

(oprac. wk, źródło: UM w Kuźni Raciborskiej)

ZOBACZ TAKŻE