15 lutego nastąpił długo oczekiwany odbiór robót związanych z przebudową tych gminnych dróg. Wykonawcą zadania była firma Ekoland Mariola Studnic z Zabełkowa.

Łączna wartość zadania opiewała na kwotę niespełna 2 mln zł. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 881 600 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach tej inwestycji na ulicy Zawadzkiego, na odcinku od Rynku do skrzyżowania z ul. Sikorskiego, wymieniono:

– warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej,
– wykonano chodnik po obu stronach jezdni,
– oznakowanie drogi.

Natomiast ul. Sikorskiego wymagała szerszego zakresu robót na całej długości. Prace polegały tam na utworzeniu:

– nowej kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi,
– wymianie i stabilizacji warstwy podbudowy drogi,
– utwardzeniu poboczy oraz budowie chodnika,
– położeniu warstw wiążących oraz ścieralnej nawierzchni asfaltowej,
– wykonanie pionowego i poziomego oznakowania drogi wraz z budową przejścia dla pieszych.

(UM Krzanowice)

Remont ulic Zawadzkiego i Sikorskiego w Krzanowicach dobiegł końca [ZDJĘCIA]

Remont ulic Zawadzkiego i Sikorskiego w Krzanowicach dobiegł końca [ZDJĘCIA]

Remont ulic Zawadzkiego i Sikorskiego w Krzanowicach dobiegł końca [ZDJĘCIA]

Remont ulic Zawadzkiego i Sikorskiego w Krzanowicach dobiegł końca [ZDJĘCIA]

Remont ulic Zawadzkiego i Sikorskiego w Krzanowicach dobiegł końca [ZDJĘCIA]