Powstała Polska Rada Przedsiębiorców, która ma zrzeszać przedstawicieli największych polskich firm. Na jej czele stanął pochodzący z gminy Nędza w powiecie raciborskim Rafał Brzoska – założyciel Grupy InPost, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

Nowa inicjatywa powstała w ramach organizacji Pracodawcy RP.

– Nasze działania skoncentrują się również na wspomaganiu ekspansji oraz wzmacnianiu konkurencyjności polskich firm z myślą o ich udziale w globalnym rynku. Stawiamy na inicjatywy, które pomogą przedsiębiorstwom zdobywać nowe rynki, budować relacje partnerskie i wzmocnić ich pozycję na światowej scenie biznesowej – mówił podczas uroczystości inaugurującej działalność PRP, Rafał Brzoska.

Główne zasady i cele Polskiej Rady Przedsiębiorców:

1. Transparentny Dialog Społeczny: PRP stawia na otwartą i uczciwą komunikację z rządem i społeczeństwem. Naszym celem jest wspieranie rządzących w budowaniu wzajemnego zrozumienia i poszanowania różnych wartości i perspektyw.

2. Przewidywalność i klarowność prawa: PRP dąży do współtworzenia przepisów prawnych poprzez przeprowadzanie eksperckich konsultacji i zgłaszanie postulatów do procedur legislacyjnych. Cel to stworzenie przepisów jasnych, precyzyjnych i stabilnych, umożliwiających efektywne planowanie i działanie przedsiębiorstw, korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla obywateli.

3. Sprawny i uczciwy system podatkowy: PRP popiera reformy mające na celu stworzenie sprawiedliwego, klarownego i łatwego do zrozumienia systemu podatkowego, motywującego inwestycje i innowacje oraz dostosowanego do potrzeb zarówno korporacji, jak i MŚP.

4. Wsparcie dla polskich firm zagranicą: PRP aktywnie promuje polskie przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej, wspierając ich ekspansję i konkurencyjność, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Polski.

5. Współpraca kapitałowa rządu i biznesu: PRP zobowiązuje się do budowy mostów pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym, stymulując wzrost gospodarczy i rozwój technologiczny poprzez skoordynowane wysiłki obu sektorów.

6. Polska siła ekonomiczna w Europie: PRP dąży do wzmocnienia pozycji Polski jako lidera ekonomicznego w Europie, m. in. poprzez rozwój partnerstwa z Ukrainą oraz uczestnicząc w organizacjach i inicjatywach międzynarodowych.

7. Programy Smart Immigration: PRP angażuje się w tworzenie elastycznych i atrakcyjnych systemów imigracyjnych, przyciągając najwyższej klasy talenty z globalnej społeczności.

8. Współpraca Nauka-Biznes: PRP wspiera przenoszenie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, sprzyjając dynamicznemu wdrażaniu innowacji.

9. Wyrównywanie szans dla polskich firm: PRP promuje zdrową konkurencję, dążąc do stworzenia równych warunków dla krajowych przedsiębiorstw.

10. Zielona energia i elektromobilność: PRP intensywnie wspiera transformację energetyczną poprzez projekty oparte na zielonych źródłach energii i elektromobilności.

(źródło: PRP, fot. Marek Borawski/KPRP)