Raciborskie Rafako okazało się najlepsze w przetargu na modernizację instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów. Zamówienie wykona za kwotę 301,276 mln zł brutto.

Zadanie ma zostać zrealizowane najpóźniej do stycznia 2022 roku. Do wykonania jest kompleksowa modernizacja instalacji na blokach nr 8-12 w Elektrowni Bełchatów.

(wk)

ZOBACZ TAKŻE