Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w drugiej edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.

31 sierpnia Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę dotyczącą przyznania pomocy rzeczowej – w postaci oczyszczaczy powietrza dla jednostek samorządu terytorialnego.

Lista rankingowa powstała na podstawie przeprowadzonego naboru, obejmującego etap składania deklaracji udziału w kampanii przez placówki oraz wnioskowania o przyznanie pomocy rzeczowej przez gminy.

Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane do 449 przedszkoli placówek przedszkolnych z terenu 101 gmin Województwa Śląskiego. Zgodnie z regulaminem kampanii, każde przedszkole ujęte na liście rankingowej otrzyma maksymalnie dwa oczyszczacze powietrza, przy czym liczba urządzeń nie mogła przekraczać liczby sal dydaktycznych w placówce.

Łącznie przedszkolom zostanie przekazanych 879 sztuk oczyszczaczy powietrza. Planuje się, że urządzenia te zostaną dostarczone do wszystkich placówek jeszcze w tym roku. Ich dostawa rozpocznie się po zawarciu umowy dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej gminie stanowiącej organ prowadzący danej placówki.

Lista przedszkoli w powiecie raciborskim, do których trafią oczyszczacze powietrza:

Gmina Kornowac

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu Przedszkole Publiczne w Pogrzebieniu Kornowac
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie Przedszkole Publiczne w Rzuchowie
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli Przedszkole Publiczne w Łańcach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli Przedszkole Publiczne w Kobyli

Gmina Krzyżanowice

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach Krzyżanowice
 • Przedszkole w Tworkowie
 • Przedszkole w Chałupkach
 • Przedszkole w Bieńkowicach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabełkowie

Gmina Kuźnia Raciborska

 • Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu

Gmina Pietrowice Wielkie

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach Pietrowice Wielkie
 • Przedszkole Pietrowice Wielkie

Racibórz

 • Przedszkole nr 26

Gmina Rudnik

 • Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy Rudnik
 • Samorządowe Przedszkole w Gamowie

(oprac. wk, źródło: slaskie.pl)

ZOBACZ TAKŻE