Polski Bon Turystyczny cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Niektórzy trafiają jednak na pewne trudności związane z jego uzyskaniem lub wykorzystaniem. 

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego pod nr 22 11 22 111, e-mail: bon@zus.pl.

Zgłaszający powinien:
– dysponować danymi identyfikacyjnymi osoby uprawnionej do bonu (imię, nazwisko, PESEWL, jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości),
– podać dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail),
– przedstawić krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
1. Dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
2. Wprowadza informacje na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.

Następnie:
1. Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
2. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
3. POT wydaje decyzję administracyjną.
4. POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

(oprac. wk, fot. pixabay.com/mario0107)

ZOBACZ TAKŻE