JM Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik odniósł się m.in. do otrzymanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wezwania do powtórzenia wyborów władz uczelni. 

Ministerstwo, przypomnijmy, pismem doręczonym w dniu 07.09. br. do PWSZ w Raciborzu przez e-PUAP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wezwał Rektora PWSZ w Raciborzu do podjęcie stosownych działań mających na celu usunięcie naruszeń przepisów prawa w zakresie przeprowadzonych wyborów władz Uczelni i przedstawienie informacji w tym zakresie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania pisma MNiSW.

Nieprawidłowości, których dopatrzyło się ministerstwo, mają dotyczyć m.in. braku pisemnego protokołu z przeprowadzonych wyborów oraz źle przygotowanych kart do głosowania.

W oświadczeniu wideo opublikowanym na stronie uczelni rektor podkreśla, że wybory były przede wszystkim świętem demokracji, a do wezwania z resortu nauki odniesie się dopiero po uzyskaniu analizy prawnej.

Ponadto, dr Paweł Strózik poinformował, że przedstawiona przez niego kandydatura na prorektora ds. dydaktyki i studentów nie uzyskała aprobaty samorządu studenckiego.

Więcej na nagraniu wideo:

(oprac. wk, źródło: PWSZ w Raciborzu)